0611 – Nghỉ trưa – Breaktime – 999 roses in my life

“Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới chớm nở… chưa mạnh cũng chưa trong.” – Edward Young.

“Friendship’s the wine of life: but friendship new… is neither strong nor pure.” – Edward Young.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1137964372962858.1073742493.777910642301568&type=1&l=05dd81e0f8

DSC06688

0610 – Vì Trái Đất xanh – For the Green Earth – 999 roses in my life

“Nhiều người có ý tưởng hay, nhưng chẳng có gì rẻ rúng trên thế gian này hơn là ý tưởng hay không đi kèm hành động.” – Khuyết danh.

“A lot of people have great ideas, but nothing in the world is cheaper than a good idea with no action.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1136213283137967.1073742492.777910642301568&type=1&l=1ab7cf7d3e

DSC06765

0609 – Thạch Thảo – 999 roses in my life

“Không khoảng thời gian nào trong đời đẹp như những ngày ta chớm yêu, khi mỗi cuộc hẹn, mỗi cái liếc mắt đều đem đến thứ gì đó mới mẻ để vui sướng.” – Soren Kierkegaard.

Thạch Thảo là tên của cô ấy, tên một loài hoa.

“No time of life is so beautiful as the early days of love, when with every meeting, every glance, one fetches something new home to rejoice over.” – Soren Kierkegaard.

Thạch Thảo is her name, it means  Heather flower.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1135013619924600.1073742491.777910642301568&type=1&l=6f160633e2

C93U2686

 

0608 – Biểu cảm – Emotion – 999 roses in my life

“Kỹ năng tốt nhất của tôi là sự cầu thị. Tôi là miếng bọt biển và năng nổ muốn học hỏi.” – Michael Jordan.

“My best skill was that I was coachable. I was a sponge and aggressive to learn.” – Michael Jordan.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1134614216631207.1073742490.777910642301568&type=1&l=f8bcfa3869

DSC05099

0607 – Cô gái mang kính – Glasses Girl – 999 roses in my life

“Chúng ta sống thật nhất khi đang mơ trong lúc tỉnh.” – Henry David Thoreau.

“Our truest life is when we are in dreams awake.” – Henry David Thoreau.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1133383176754311.1073742489.777910642301568&type=1&l=0b235f98e2

DSC08950

0606 – Chuẩn bị – Preparation – 999 roses in my life

“Tôi không có quyền gọi mình là người biết. Tôi đã và vẫn mãi là kẻ kiếm tìm, nhưng tôi đã ngừng chất vấn sách vở và các vì sao; tôi bắt đầu lắng nghe lời truyền thụ mà dòng máu của mình thì thầm. Câu chuyện của tôi không hề dễ chịu, nó không ngọt ngào và hài hòa như những câu chuyện được sáng tác; nó thấm đượm sự khờ khạo và hoang mang, sự điên rồ và những mộng mị, giống như cuộc đời của tất cả những người không còn muốn tự lừa dối bản thân.” – Hermann Hesse.

“I have no right to call myself one who knows. I was one who seeks, and I still am, but I no longer seek in the stars or in books; I’m beginning to hear the teachings of my blood pulsing within me. My story isn’t pleasant, it’s not sweet and harmonious like the invented stories; it tastes of folly and bewilderment, of madness and dream, like the life of all people who no longer want to lie to themselves.” – Hermann Hesse.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1133067433452552.1073742488.777910642301568&type=1&l=8101dbc7d3

DSC02490

0605 – Hồ bơi – Swimming Pool – 999 roses in my life

“Người không tin vào điều kỳ diệu chắc chắn sẽ không bao giờ là một phần của nó.” – William Blake.

“The person who does not believe in miracles surely makes it certain that he or she will never take part in one.” – William Blake.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131953713563924.1073742487.777910642301568&type=1&l=3441e76340

C93U1602