1736 – Ảnh kỷ niệm – Memory Photo – 999 roses in my life

“Luôn luôn tối nhất trước bình minh.” – Thomas Fuller.

“It is always darkest just before the day dawneth.” – Thomas Fuller.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2787248328034446

330N0456

 

1735 – Tuổi mộng mơ – Dreamy Age – 999 roses in my life

“Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn từ mà là ý nghĩa.” – Henry David Thoreau.

“The language of friendship is not words but meanings.” – Henry David Thoreau.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2776887672403845

330N0143

1734 – Bữa ăn nhanh – Fast Dinner – 999 roses in my life

“Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?” – Louisa May Alcott.

“What do girls do who haven’t any mothers to help them through their troubles?” – Louisa May Alcott.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2768489859910293

DSC05353

1733 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là đủ để chùn chân ở lại bờ.” – Vincent Van Gogh.

“The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.” – Vincent Van Gogh.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2765891160170163

DSC08749

 

 

1732 – Cô gái áo đỏ – Girl in Red – 999 roses in my life

“Khi con sóng cuộc đời ập đến
Và dòng chảy làm thuyền bạn lật
Đừng tốn nước mắt cho điều đã đi qua
Cứ nẳm ngửa trên mặt nước và thả mình trôi”
– Khuyết danh.

“When the tide of life turns against you
And the current upsets your boat
Don’t waste tears on what might have been
Just lie on your back and float.”
– Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2761890217236924

DSC06435

1731 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

“Những hành động tốt trao cho chúng ta sức mạnh, và gợi mở người khác cũng làm điều tốt.” – Plato.

“Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.” – Plato.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2670677413024872

DSC01505

1730 – Ảnh kỷ niệm – Memory Photo – 999 roses in my life

“Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu thương nhỏ bé, vô danh, không được nhớ đến.” – William Wordsworth.

“The best portion of a good man’s life is his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love.” – William Wordsworth.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2627010717391542

C93U2675

1729 – Chụp thử – Test Shot – 999 roses in my life

“Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.” – Anatole France.

“It is by acts and not by ideas that people live.” – Anatole France.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2621544024604878

IMG_2710

 

1728 – Cô gái áo hồng – Girl in Pink – 999 roses in my life

“Khi bạn đối đầu với một khó khăn, bạn cũng đứng trước một khám phá.” – William Thomson.

“When you are face to face with a difficulty, you are up against a discovery.” – William Thomson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2618507668241847

DSC02552

 

1727 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Chúng ta phải đi tiếp trong những ngày tháng phía trước với niềm tin bạo dạn vào tương lai.” – Martin Luther King Jr.

“We must walk on in the days ahead with an audacious faith in the future.” – Martin Luther King Jr.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2614246935334587

DSC07851