1359 – Chơi đàn Violin – The Violin Player – 999 roses in my life

“Bạn càng đọc nhiều, bạn càng trở thành người kể chuyện tốt hơn.” – Stan Lee.

“The more you read, the better you’re going to become as a storyteller.” – Stan Lee.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Bạn càng đọc nhiều, bạn càng trở thành người kể chuyện tốt hơn." – Stan Lee.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 13, 2018

C93U1841
Advertisements

1358 – Hai mẹ con – Mother and Daughter – 999 roses in my life

“Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.” – Guillaume Apollinaire.

“Now and then it’s good to pause in our pursuit of happiness and just be happy.” – Guillaume Apollinaire.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.” -…

Posted by 999 roses in my life on Friday, November 9, 2018

C93U1100

 

1357 – Nhóm bạn – Friends – 999 roses in my life

“Cuộc đời không có bổn phận phải cho ta điều ta mong đợi. Ta đón nhận điều mình có được, và biết ơn rằng nó chẳng tồi tệ hơn hiện tại.” – Margaret Mitchell.

“Life’s under no obligation to give us what we expect. We take what we get and are thankful it’s no worse than it is.” – Margaret Mitchell.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cuộc đời không có bổn phận phải cho ta điều ta mong đợi. Ta đón nhận điều mình có được, và biết ơn rằng nó chẳng tồi tệ…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, November 8, 2018

DSC04979

1356 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Dù chỉ mình sự cảm thông thì không thể thay đổi được hiện thực, nhưng nó có thể khiến ta chịu đựng hiện thực dễ dàng hơn.” – Bram Stoker.

“Though sympathy alone can’t alter facts, it can help to make them more bearable.” – Bram Stoker.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Dù chỉ mình sự cảm thông thì không thể thay đổi được hiện thực, nhưng nó có thể khiến ta chịu đựng hiện thực dễ dàng…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, November 8, 2018

C93U0585

 

1355 – Thư giãn – Relaxation – 999 roses in my life

“Cơ hội lúc này có vẻ đã mất đi có thể sẽ lại xuất hiện vào thời khắc cuối.” – Jules Verne.

“The chance which now seems lost may present itself at the last moment.” – Jules Verne.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cơ hội lúc này có vẻ đã mất đi có thể sẽ lại xuất hiện vào thời khắc cuối.” – Jules Verne.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 6, 2018

C93U9616

1354 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ.” – Hans Sachs.

“All poetic inspiration is but dream interpretation.” – Hans Sachs.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ.” – Hans Sachs.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 6, 2018

C93U0496

1353 – Biểu cảm – Emotion – 999 roses in my life

“Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.” – Will Durant.

“Moral codes adjust themselves to environmental conditions.” – Will Durant.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.” – Will Durant.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Monday, November 5, 2018

C93U4394