0793 – Vui tươi – Happy – 999 roses in my life

“Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng với nó” – Charles R. Swindoll.

“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.” – Charles R. Swindoll.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng với nó” – Charles R. Swindoll.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, April 23, 2017

DSC02981

0792 – Chụp vội – Snapshot- 999 roses in my life

“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là dốt nát, mà là ảo tưởng về kiến thức.” – Daniel J. Boorstin.

“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Daniel J. Boorstin.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Daniel J. Boorstin.Xem thêm -…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, April 22, 2017

C93U4882

0791 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng Lười biếng.” – Thomas Carlyle.

“Writing is a dreadful labor, yet not so dreadful as Idleness.” – Thomas Carlyle.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng Lười biếng.” – Thomas Carlyle.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Friday, April 21, 2017

DSC05838

0790 – Trò chuyện – Talking – 999 roses in my life

“Dù chỉ mình sự cảm thông thì không thể thay đổi được hiện thực, nhưng nó có thể khiến ta chịu đựng hiện thực dễ dàng hơn.” – Bram Stoker.

“Though sympathy alone can’t alter facts, it can help to make them more bearable.” – Bram Stoker.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Dù chỉ mình sự cảm thông thì không thể thay đổi được hiện thực, nhưng nó có thể khiến ta chịu đựng hiện thực dễ dàng hơ…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, April 20, 2017

DSC01662

0789 – Buồn – Sad – 999 roses in my life

“Cuộc sống không phải là tìm kiếm bản thân. Cuộc sống là tự tạo nên bản thân.” – George Bernard Shaw.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, April 19, 2017

DSC06471

0788 – Đầm trắng xinh – Nice Girl in White Dress – 999 roses in my life

“Phụ nữ lo nghĩ về tương lai cho tới khi lấy chồng, trong khi đàn ông chẳng lo lắng về tương lai cho tới khi lấy vợ.” – Charles Michael Schwab.

“A woman worries about the future until she gets a husband, while a man never worries about the future until he gets a wife.” – Charles Michael Schwab.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Phụ nữ lo nghĩ về tương lai cho tới khi lấy chồng, trong khi đàn ông chẳng lo lắng về tương lai cho tới khi lấy vợ.” -…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, April 18, 2017

C93U5309

0787 – Nhắn tin – Message – 999 roses in my life

“Chọn đúng thời cơ, giữ sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ sau một đêm.” – Biz Stone.

“Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.” – Biz Stone.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chọn đúng thời cơ, giữ sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ sau một đêm.” -…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, April 18, 2017

DSC05707