1216 – Bạn cùng lớp – Classmate – 999 roses in my life

“Phương thức đầu tiên để đánh giá trí tuệ của người cầm quyền là quan sát những người anh ta tập hợp quanh mình.” -Niccolo Machiavelli.

“The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him.” -Niccolo Machiavelli.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Phương thức đầu tiên để đánh giá trí tuệ của người cầm quyền là quan sát những người anh ta tập hợp quanh mình.”…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, June 21, 2018

DSC01209
Advertisements

1215 – Thư giãn – Relaxation – 999 roses in my life

“Tôi là tuổi trẻ, tôi là niềm vui, tôi là con chim nhỏ vừa thoát ra khỏi trứng.” – James M. Barrie.

“I’m youth, I’m joy, I’m a little bird that has broken out of the egg.” – James M. Barrie.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi là tuổi trẻ, tôi là niềm vui, tôi là con chim nhỏ vừa thoát ra khỏi trứng.” – James M. Barrie.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, June 19, 2018

C93U2986

1214 – Bữa trưa vui – Happy Lunch – 999 roses in my life

“Phải tốn cả nửa cuộc đời để phát hiện ra cuộc đời là một dự án tự-mình-làm.” – Napoleon Hill.

“It takes half your life before you discover life is a do-it-yourself project.” – Napoleon Hill.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Phải tốn cả nửa cuộc đời để phát hiện ra cuộc đời là một dự án tự-mình-làm.” – Napoleon Hill.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Monday, June 18, 2018

DSC07654

1213 – Chiều vắng – Evening – 999 roses in my life

“Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và luôn luôn là chính nó. Nó bình đẳng, trong sáng, không có những thể hiện hung bạo: người ta thấy nó với tóc bạc và luôn luôn giữ một trái tim trẻ trung.” – Balzac.

“True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.” – Balzac.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và luôn luôn là chính nó. Nó bình đẳng, trong sáng, không có những thể hiện hung…

Posted by 999 roses in my life on Monday, June 18, 2018

DSCF5783

1212 – Chụp vội – Snapshot – 999 roses in my life

“Hãy làm điều đúng đắn. Sự đúng đắn có thể không thiết thực, nó có thể không mang đến lợi ích, nhưng nó sẽ làm thỏa mãn tâm hồn bạn. Nó trao cho bạn sự bảo vệ mà vệ sĩ không thể cho bạn. Vậy nên hãy sống cuộc đời mình mà bạn sẽ không hối tiếc những năm tháng bỏ ra cho những đức hạnh vô dụng, sự trì trệ và nhút nhát.
Hãy bước vào cuộc chiến. Hãy bước vào.
Đây là của bạn. Cuộc đời của bạn.
Thế giới của bạn.”
– Maya Angelou.

“Just do right. Right may not be expedient, it may not be profitable, but it will satisfy your soul. It brings you the kind of protection that bodyguards can’t give you. So try to live your life in a way that you will not regret years of useless virtue and inertia and timidity.
Take up the battle. Take it up.
It’s yours. This is your life.
This is your world. “
– Maya Angelou.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy làm điều đúng đắn. Sự đúng đắn có thể không thiết thực, nó có thể không mang đến lợi ích, nhưng nó sẽ làm thỏa mãn…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, June 17, 2018

DSCF2993

1211 – Nhóm bạn – Friends – 999 roses in my life

“Hãy lập ra một kế hoạch cụ thể để triển khai khát vọng của bạn, và hãy bắt đầu biến kế hoạch thành hành động ngay lập tức, dù bạn sẵn sàng hay không.” – Napoleon Hill.

“Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you ready or not, to put this plan into action.” – Napoleon Hill.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy lập ra một kế hoạch cụ thể để triển khai khát vọng của bạn, và hãy bắt đầu biến kế hoạch thành hành động ngay lập…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, June 16, 2018

01

1210 – Nghỉ chân – Breaktime – 999 roses in my life

“Những ngư dân đều biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là đủ để chùn chân ở lại bờ.” – Vincent Van Gogh.

“The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.” – Vincent Van Gogh.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Những ngư dân đều biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là…

Posted by 999 roses in my life on Friday, June 15, 2018

C93U2123