0764 – Chiều chiều – Afternoon – 999 roses in my life

“Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta. Chúng đi theo chiều hướng tự nhiên của chúng. Cơ thể này có đường lối riêng của nó, ta không thể xen vào. Ta có thể làm cho thân này đẹp thêm chút ít, trông nó hấp dẫn hơn và sạch sẽ trong chốc lát như các cô gái để móng tay dài và tô son hồng. Nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai. Đường lối của cơ thể là như thế, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mình. – Ajahn Chah.

“Conditions don’t belong to us. They follow their own natural course. We can’t do anything about the way the body is .We can beautify it a little, make it look attractive and clean for a while, like the young girl who paint their lips and let their nail grow long. But when old age arrives, everyone is in the same boat. That is the way the body is. We can’t make it any other way. But, what we make improve and beautify is the mind.” – Ajahn Chah.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta… Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mì…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, March 25, 2017

DSC05851

0763 – Cô gái áo hồng – Lady in Pink – 999 roses in my life

“Nếu bạn nói với Chúa, bạn đang cầu nguyện; Nếu Chúa nói với bạn, bạn mắc chứng tâm thần phân liệt rồi.” – Thomas Szasz.

“If you talk to God, you are praying; If God talks to you, you have schizophrenia.” – Thomas Szasz.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Nếu bạn nói với Chúa, bạn đang cầu nguyện; Nếu Chúa nói với bạn, bạn mắc chứng tâm thần phân liệt rồi." – Thomas…

Posted by 999 roses in my life on Friday, March 24, 2017

C93U2987

 

0762 – Bạn học – Classmates – 999 roses in my life

“Bạn có còn nhớ được những điều mà mình lo lắng một năm trước không? Cuối cùng chúng thế nào? Chẳng phải bạn đã lãng phí nhiều năng lượng vô ích cho phần lớn nỗi lo lắng đó ư? Chẳng phải hầu hết chúng cuối cùng đều ổn thỏa sao?” – Dale Carnegie.

“Do you remember the things you were worrying about a year ago? How did they work out? Didn’t you waste a lot of fruitless energy on account of most of them? Didn’t most of them turn out all right after all?” – Dale Carnegie.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Bạn có còn nhớ được những điều mà mình lo lắng một năm trước không? Cuối cùng chúng thế nào? Chẳng phải bạn đã lãng phí…

Posted by 999 roses in my life on Friday, March 24, 2017

DSC05573

0761 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.” – Erich Fromm.

“The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.” – Erich Fromm.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành r…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, March 23, 2017

DSC05341

0760 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

“Bạn có thể dễ dàng đánh giá tính cách của con người qua cách anh ta đối xử với những người không đem lại lợi ích cho mình.” – Johann Wolfgang von Goethe.

“You can easily judge the character of a man by how he treats those who can do nothing for him. – Johann Wolfgang von Goethe.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Bạn có thể dễ dàng đánh giá tính cách của con người qua cách anh ta đối xử với những người không đem lại lợi ích cho mì…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, March 22, 2017

DSC07858

 

0759 – Tròn tròn dễ cưng – Nice Round Girl – 999 roses in my life

“Điều ta biết là giọt nước, điều ta chưa biết là đại dương.” – Isaac Newton.

“What we know is a drop, what we don’t know is an ocean.” – Isaac Newton.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Điều ta biết là giọt nước, điều ta chưa biết là đại dương." – Isaac Newton.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Monday, March 20, 2017

DSCF5981

0758 – Đến rồi đi – Come and leave – 999 roses in my life

“Xa xa dưới ánh mặt trời là những hoài bão cao vời vợi của tôi. Có thể tôi không với được tới chúng, nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng và cố gắng đi theo chúng.” – Louisa May Alcott.

“Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them but I can look up and see their beauty, believe in them and try to follow them.” – Louisa May Alcott.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Xa xa dưới ánh mặt trời là những hoài bão cao vời vợi của tôi. Có thể tôi không với được tới chúng, nhưng tôi có thể nh…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, March 19, 2017

DSC00009