0730 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc.” – Sacha Guitry.

“Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness.” – Sacha Guitry.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1258437117582249.1073742615.777910642301568&type=1&l=03192f63b6

DSC00572

0729 – Góc chụp gần – Close View – 999 roses in my life

“Hãy ngừng chờ đợi và bắt đầu công việc. Hãy ngừng ước ao và bắt đầu bước đi.” – Israelmore Ayivor.

“Stop waiting and start working. Stop wishing and start walking.” – Israelmore Ayivor.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1257280974364530.1073742614.777910642301568&type=1&l=890eefcf78

DSC06867

 

 

0728 – Màu nhẹ – Pastel Colors – 999 roses in my life

“Chỉ kẻ ngu xuẩn mới tranh cãi liệu có nên ăn thịt hay không. Họ không hiểu chân lý, cũng không suy ngẫm về nó. Ai có thể định nghĩa thịt là gì và cây cỏ là gì? Ai biết được tội lỗi ở nơi đâu, ở người ăn chay hay người không ăn chay?” – Guru Nanak.

“Only fools argue whether to eat meat or not. They don’t understand truth nor do they meditate on it. Who can define what is meat and what is plant? Who knows where the sin lies, being a vegetarian or a non vegetarian?” – Guru Nanak.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1256361341123160.1073742613.777910642301568&type=1&l=df776c8435

330N7625

 

0727 – Bữa trưa vội – Fast Lunch – 999 roses in my life

“Có rất nhiều kỳ quan, và không kỳ quan nào tuyệt diệu hơn con người; sức mạnh vượt qua biển trắng, lèo lái qua những cơn cuồng phong, mở đường dưới những ngọn sóng chỉ chực chờ nuốt trọn anh ta…” – Sophocles.

“Wonders are many, and none is more wonderful than man; the power that crosses the white sea, driven by the stormy wind, making a path under surges that threaten to engulf him…” – Sophocles.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1254466327979328.1073742612.777910642301568&type=1&l=056f09175f

DSC04248

 

0726 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người. Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen.” – Henry Brooks Adams.

“In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man. Chaos often breeds life, when order breeds habit.” – Henry Brooks Adams.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1253791474713480.1073742611.777910642301568&type=1&l=2bd99eaac6

DSC08388

0725 – Một mình – Alone – 999 roses in my life

“Tôi có thể cho bạn công thức thành công sáu chữ: Nghĩ thấu đáo – theo tới cùng.” – Eddie Rickenbacker.

“I can give you a six-word formula for success: Think things through – then follow through.” – Eddie Rickenbacker.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1252454371513857.1073742610.777910642301568&type=1&l=7423eddf52

DSC04787

0724 – Măm măm – Yummy Yummy – 999 roses in my life

“Thật vô nghĩa khi khóc tiếc sữa đã đổ. Sao lại buồn bã vì điều đã xảy ra và không thể đảo ngược được nữa?” – Sophocles.

“There is no sense in crying over spilt milk. Why bewail what is done and cannot be recalled?” – Sophocles.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1251633911595903.1073742609.777910642301568&type=1&l=f6eb76f5c5

DSC08485