1100 – Nóng – So Hot – 999 roses in my life

“Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.” – Steve Jobs.

“We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.” – Steve Jobs.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, February 24, 2018

DSCF0282
Advertisements

1099 – Chụp ảnh – Take a photo – 999 roses in my life

“Trong toán học không có cuộc luận chiến nào thực sự. Các nhà toán học đứng trên vai nhau.” – Carl Friedrich Gauss.

“In mathematics there are no true controversies. Mathematicians stand on each other’s shoulders.” – Carl Friedrich Gauss.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Trong toán học không có cuộc luận chiến nào thực sự. Các nhà toán học đứng trên vai nhau.” – Carl Friedrich Gauss.Xem…

Posted by 999 roses in my life on Friday, February 23, 2018

DSC09138

1098 – Múa Yosakoi – Yosakoi Dance – 999 roses in my life

“Mọi con sóng, dù đỉnh sóng có cao và mạnh đến thế nào, cuối cùng cũng phải tự sụp đổ từ bên trong.” – Stefan Zweig.

“Every wave, regardless of how high and forceful it crests, must eventually collapse within itself.” – Stefan Zweig.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Mọi con sóng, dù đỉnh sóng có cao và mạnh đến thế nào, cuối cùng cũng phải tự sụp đổ từ bên trong.” – Stefan…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, February 22, 2018

C93U9298

1097 – Cô gái áo đen – Lady in Black – 999 roses in my life

“Bài học quan trọng nhất mà con người có thể học được từ cuộc đời, không phải là trên đời này tồn tại khổ đau, mà là anh ta có thể chuyển hóa khổ đau thành niềm vui.” – Rabindranath Tagore.

“The most important lesson that man can learn from life, is not that there is pain in this world, but that it is possible for him to transmute it into joy.” – Rabindranath Tagore.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Bài học quan trọng nhất mà con người có thể học được từ cuộc đời, không phải là trên đời này tồn tại khổ đau, mà là anh…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, February 22, 2018

330N7169

1096 – Nắng chiều – Noon Light – 999 roses in my life

“Người lãnh đạo thực sự tôn trọng tất cả mọi người, và cho họ không gian để nhận ra sai lầm của mình.” – Jack Canfield.

“A real leader respects everyone, and gives them the space to realize their mistakes.” – Jack Canfield.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Người lãnh đạo thực sự tôn trọng tất cả mọi người, và cho họ không gian để nhận ra sai lầm của mình.” – Jack…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, February 20, 2018

IMG_7216

 

1095 – Du xuân – Spring Trip – 999 roses in my life

“Tha thứ là một điều thật thú vị. Nó làm ấm con tim và làm dịu cơn đau.” – William Arthur Ward.

“Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting.” – William Arthur Ward.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tha thứ là một điều thật thú vị. Nó làm ấm con tim và làm dịu cơn đau.” – William Arthur Ward.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Monday, February 19, 2018

C93U8458

1094 – Cô gái mang kính – Glasses Girl – 999 roses in my life

“Bạn chỉ có thể khống chế ba thứ trong đời. Tư tưởng bạn nghĩ, hình ảnh bạn mường tượng, và hành động bạn làm.” – Jack Canfield.

“You only have control over three things in your life. The thoughts you think, the images you visualise, and the action you take.” – Jack Canfield.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Bạn chỉ có thể khống chế ba thứ trong đời. Tư tưởng bạn nghĩ, hình ảnh bạn mường tượng, và hành động bạn làm.” – Jack…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, February 18, 2018

C93U7482