0584 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

“Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa.” – Sophia Loren.

Cô ấy đang đọc quyển “Đắc nhân tâm”, của Dale Carnegie, là một quyển sách nhằm tự giúp phát triễn bản thân bán chạy nhất từ trước đến nay.

“It’s a mistake to think that once you’re done with school you need never learn anything new.” – Sophia Loren.

The book title is How to Win Friends and Influence People, written by Dale Carnegie. One of the first best-selling self-help books ever published.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1114064798686149.1073742466.777910642301568&type=1&l=e6e1d20376

DSC06982

0583 – Ao thu – Autumn Pool – 999 roses in my life

“Đừng đầu hàng lý lẽ ngụy biện. Hãy quay lại sửa chữa sai lầm và hình thành những thói quen sẽ khiến mục tiêu của bạn có thể đạt được.” – Vince Lombardi.

Ở thành phố của tôi, Sài Gòn, mùa thu có màu lục.

“Don’t succumb to excuses. Go back to the job of making the corrections and forming the habits that will make your goal possible.” – Vince Lombardi.

In my city, Saigon, Autumn is blue.

999 rose in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1113149048777724.1073742465.777910642301568&type=1&l=649ef4c221

DSC01574

0582 – Nụ cười xinh – Nice Smile – 999 roses in my life

“Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc.” – Dr Seuss.

“Remember me and smile, for it’s better to forget than to remember me and cry.” – Dr Seuss.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1112329922192970.1073742464.777910642301568&type=1&l=5b66ab7fc3

DSC04838

0581 – Ráng chiều – Twilight – 999 roses in my life

“Vô thức là đại dương của những điều không thể nói, những điều đã bị trục xuất khỏi vùng đất của ngôn ngữ, loại bỏ như kết quả của những điều cấm đoán cổ xưa.” – Italo Calvino.

“The unconscious is the ocean of the unsayable, of what has been expelled from the land of language, removed as a result of ancient prohibitions.” – Italo Calvino.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1111454318947197.1073742463.777910642301568&type=1&l=0deb229db2

DSC06230

0580 – Cô gái áo xanh lơ – Lady in Cyan – 999 roses in my life

“Sắc đẹp là điều bạn cảm thấy ở nội tâm, và nó phản ánh trong mắt bạn. Đó không phải là thứ gì đó mang tính chất vật lý.” – Sophia Loren.

“Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical.” – Sophia Loren.

999 roses in my life

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1110734795685816.1073742462.777910642301568&type=1&l=59dbac46ec

DSCF4242

0579 – Bạn bè – Friends – 999 roses in my life

“Sẽ ấn tượng hơn nhiều khi người ta phát hiện ra điểm tốt ở bạn mà không cần đến sự giúp đỡ của bạn.” – Khuyết danh.

“It is far more impressive when others discover your good qualities without your help.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1109899015769394.1073742461.777910642301568&type=1&l=9a4f77564e

DSC05022

0578 – Giao tiếp – Communication – 999 roses in my life

“Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của mọi phần trong cuộc sống của mình.” – Brian Tracy.

Giao tiếp giữa người chụp ảnh và cô gái, giữa cô gái và người xem ảnh, giữa người xem ảnh và người chụp ảnh.

“Communication is a skill that you can learn. It’s like riding a bicycle or typing. If you’re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life.” – Brian Tracy.

Communication of the photographer and the girl, the girl and the photo viewer, the photo viewer and the photographer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1109133832512579.1073742460.777910642301568&type=1&l=fc1dcab5dd

DSC05321