1309 – Ba mẹ con – Mother and Her Children – 999 roses in my life

“Gian khổ làm nên con người hoặc bẻ gãy con người.” – Margaret Mitchell.

“Hardships make or break people.” – Margaret Mitchell.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Gian khổ làm nên con người hoặc bẻ gãy con người.” – Margaret Mitchell.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, September 22, 2018

DSC05463
Advertisements

1308 – Cô gái áo hồng – Girl in Pink – 999 roses in my life

“Hãy thỉnh thoảng có những hành động tử tế bốc đồng và những hành động đẹp đẽ không cần ý nghĩa.” – Jack Canfield.

“Practice random acts of kindness and senseless acts of beauty.” – Jack Canfield.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy thỉnh thoảng có những hành động tử tế bốc đồng và những hành động đẹp đẽ không cần ý nghĩa.” – Jack Canfield.Xem…

Posted by 999 roses in my life on Friday, September 21, 2018

DSC00114

1307 – Bữa trưa – Lunch Time – 999 roses in my life

“Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái, chúng ta phải học làm một cách siêng năng trước.” – Samuel Johnson.

“What we hope ever to do with ease, we must learn first to do with diligence.” – Samuel Johnson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái, chúng ta phải học làm một cách siêng năng trước.” – Samuel Johnson.Xem…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, September 20, 2018

C93U6365

1306 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Có người, được nắm chặt tay người yêu mỗi sáng thức dậy, đó đã là bình yên. Có người, được đứng trên đỉnh cao tiền tài, danh vọng, đó đã là bình yên. Có người, được quay về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, đó đã là bình yên. Có người, được ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm gia đình, đó đã là bình yên. Và có người, thấy mọi chuyện xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, đó đã là bình yên. Nhưng, có bình yên nào không đổi bằng xót xa?” – Phạm Ngọc Thạch – Lưng chừng cô đơn.

“Someone, hold the hand of his lover every morning, feel peaceful. Someone, stand on the top of money, fame, feel peaceful. Someone, return home after a long tired day, feel peaceful. Someone, have a family meal together, feel peaceful. And someone, see everythings as they are every day, feel peaceful. But, do any peace not changed by regret?” – Phạm Ngọc Thạch – Half Alone.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Có người, được nắm chặt tay người yêu mỗi sáng thức dậy, đó đã là bình yên. Có người, được đứng trên đỉnh cao tiền tài,…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, September 19, 2018

DSC05281

 

1305 – Thu vàng – Yellow Autumn – 999 roses in my life

“Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi – không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn – không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.” – William Arthur Ward.

“Each of us will one day be judged by our standard of life – not by our standard of living; by our measure of giving – not by our measure of wealth; by our simple goodness – not by our seeming greatness.” – William Arthur Ward.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, September 18, 2018

C93U8501

1304 – Chiều thu – Autumn Evening – 999 roses in my life

“Mọi vấn đề đều có hai tay nắm. Bạn có thể nắm lấy nó bằng tay nắm sợ hãi, hoặc bằng tay nắm hy vọng.” – Margaret Mitchell.

“Every problem has two handles. You can grab it by the handle of fear or the handle of hope.” – Margaret Mitchell.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Mọi vấn đề đều có hai tay nắm. Bạn có thể nắm lấy nó bằng tay nắm sợ hãi, hoặc bằng tay nắm hy vọng.” – Margaret…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, September 18, 2018

DSCF8231

 

1303 – Cô gái mang kính – Glasses Girl – 999 roses in my life

“Người ta thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời cho tới khi quá muộn.” – Agatha Christie.

“One doesn’t recognize the really important moments in one’s life until it’s too late.” – Agatha Christie.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Người ta thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời cho tới khi quá muộn.” – Agatha…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, September 15, 2018

DSC06132