0876 – Chú tâm – Focusing – 999 roses in my life

“Bạn không thể làm điều tốt quá sớm, bởi bạn sẽ không bao giờ biết lúc nào sẽ là quá muộn.” – Ralph Waldo Emerson.

“You cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late.” – Ralph Waldo Emerson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Bạn không thể làm điều tốt quá sớm, bởi bạn sẽ không bao giờ biết lúc nào sẽ là quá muộn.” – Ralph Waldo Emerson.Xem…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, July 15, 2017

DSC03118

0875 – Vườn xưa – Old Garden – 999 roses in my life

“Hãy trông cậy vào chính bản thân mình. Hãy khiến những nhận định của mình trở nên đáng tin cậy bằng cách tin tưởng chúng. Bạn có thể phát triển khả năng phán đoán tốt cũng như bạn luyện tập cơ bắp – nhờ hàng ngày luyện tập một cách cẩn trọng. Việc được biết tới như một người có những nhận định đúng đắn sẽ có ích nhiều cho bạn.” – Grantland Rice.

“Depend upon yourself. Make your judgement trustworthy by trusting it. You can develop good judgement as you do the muscles of your body – by judicious, daily exercise. To be known as a man of sound judgement will be much in your favor.” – Grantland Rice.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy trông cậy vào chính bản thân mình. Hãy khiến những nhận định của mình trở nên đáng tin cậy bằng cách tin tưởng chú…

Posted by 999 roses in my life on Friday, July 14, 2017

IMG_6348

0874 – Thu sớm – Autumn is coming – 999 roses in my life

“Thà phạm phải sai lầm trong khi đang thử điều mới mẻ còn hơn là không làm gì cả.” – Alexandra Friedman.

“It’s better to make mistakes while trying something new than not try anything at all.” – Alexandra Friedman.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Thà phạm phải sai lầm trong khi đang thử điều mới mẻ còn hơn là không làm gì cả.” – Alexandra Friedman.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, July 13, 2017

IMG_6150

0873 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Sau khi đã cân nhắc tới mọi thứ, chỉ có hai loại người trên thế gian này: người chôn chân ở nhà, và người không.” – Rudyard Kipling.

“All things considered, there are only two kinds of men in the world: those that stay at home and those that do not.” – Rudyard Kipling.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Sau khi đã cân nhắc tới mọi thứ, chỉ có hai loại người trên thế gian này: người chôn chân ở nhà, và người không.” -…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, July 12, 2017

DSC02377

 

0872 – Bánh mật dễ thương – Nice Tan Skin – 999 roses in my life

“Nhật ký của một người ghi lại những cảm xúc trong tuổi trẻ, những hành động ở tuổi trung niên, và những suy ngẫm vào lúc tuổi già.” – John Quincy Adams.

“A man’s diary is a record in youth of his sentiments, in middle age of his actions, in old age of his reflections.” – John Quincy Adams.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nhật ký của một người ghi lại những cảm xúc trong tuổi trẻ, những hành động ở tuổi trung niên, và những suy ngẫm vào lú…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, July 11, 2017

DSC02599

0871 – Bạn bè – Friends – 999 roses in my life

“Nên biết rằng kẻ thù tồi tệ nhất của ta không phải là kẻ đã làm điều ác, mà là kẻ đã làm điều ác với ta. Và những người bạn tốt nhất không phải là người đã làm điều tốt, mà là người đã làm điều tốt với ta.” – Tacitus.

“Be assured those will be thy worst enemies, not to whom thou hast done evil, but who have done evil to thee. And those will be thy best friends, not to whom thou hast done good, but who have done good to thee.” – Tacitus.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nên biết rằng kẻ thù tồi tệ nhất của ta không phải là kẻ đã làm điều ác, mà là kẻ đã làm điều ác với ta. Và những người…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, July 11, 2017

DSC02708

0870 – Áo dài trái đào – Peach Pattern Dress – 999 roses in my life

“Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm – nhưng người không chịu đứng về bên nào thì luôn luôn sai lầm.” – Robert A Heinlein.

“Take sides! Always take sides! You will sometimes be wrong – but the man who refuses to take sides must always be wrong.” – Robert A Heinlein.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm – nhưng người không chịu đứng về bên nào…

Posted by 999 roses in my life on Monday, July 10, 2017

IMG_2650