0818 – Tóc dài – Long Hair – 999 roses in my life

“Có thể bạn sẽ thất vọng nếu thất bại, nhưng bạn sẽ tiêu tùng nếu bạn không thử.” – Beverly Sills.

“You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try.” – Beverly Sills.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Có thể bạn sẽ thất vọng nếu thất bại, nhưng bạn sẽ tiêu tùng nếu bạn không thử.” – Beverly Sills.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, May 18, 2017

IMG_4727

0817 – Chiều chiều – Afternoon – 999 roses in my life

“Chẳng mấy tình bạn sống sót nổi nếu mỗi người biết người kia nói gì về mình ở sau lưng.” – Blaise Pascal.

“Few friendships would survive if each one knew what his friend says of him behind his back.” – Blaise Pascal.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chẳng mấy tình bạn sống sót nổi nếu mỗi người biết người kia nói gì về mình ở sau lưng.” – Blaise Pascal.Xem thêm -…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, May 17, 2017

DSC09154

 

0816 – Xem ảnh – View Photos – 999 roses in my life

“Ta không thể đánh mất những gì ta từng tận hưởng. Tất cả những gì ta yêu sâu sắc trở thành một phần trong ta.” – Helen Keller.

“What we have once enjoyed we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us.” – Helen Keller.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Ta không thể đánh mất những gì ta từng tận hưởng. Tất cả những gì ta yêu sâu sắc trở thành một phần trong ta.” – Helen…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, May 16, 2017

DSC03487

0815 – Vẽ – Drawing – 999 roses in my life

“Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ chẳng còn dạy tôi gì nữa.” – Allyson Jones.

“If I could wish for my life to be perfect, it would be tempting but I would have to decline, for life would no longer teach me anything.” – Allyson Jones.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, May 16, 2017

DSC03059

0814 – Cô gái mang kính – Glasses Girl – 999 roses in my life

“Tôi đã có khám phá quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đó là mọi lý lẽ logic đều chỉ tìm thấy được trong phương trình bí ẩn của tình yêu thương.” – John Forbes Nash.

“I’ve made the most important discovery of my life. It’s only in the mysterious equation of love that any logical reasons can be found.” – John Forbes Nash.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi đã có phát hiện quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đó là mọi lý lẽ logic đều chỉ tìm thấy được trong công thức bí…

Posted by 999 roses in my life on Monday, May 15, 2017

DSC03351

0813 – Em và xe – The Girl with the Motorcycle – 999 roses in my life

“Rất rõ ràng rằng giữa yêu thương và thấu hiếu có mối liên hệ rất gần… Ai yêu thương sẽ thấu hiểu, và ai thấu hiểu sẽ yêu thương. Người cảm thấy được mình được hiểu sẽ cảm thấy được yêu thương, và người cảm thấy được yêu thương chắc chắn cảm thấy mình được hiểu.” – Paul Tournier.

“It is quite clear that between love and understanding there is a very close link… He who loves understands, and he who understands loves. One who feels understood feels loved, and one who feels loved feels sure of being understood.” – Paul Tournier.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Rất rõ ràng rằng giữa yêu thương và thấu hiếu có mối liên hệ rất gần… Ai yêu thương sẽ thấu hiểu, và ai thấu hiểu sẽ…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, May 13, 2017

330N6832

0812 – Phút giây vui vẻ – Happy Moment – 999 roses in my life

“Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.” – Alexandre Dumas.

“Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.” – Alexandre Dumas.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.” -…

Posted by 999 roses in my life on Friday, May 12, 2017

DSC00173