1240 – Tròn tròn cưng cưng – Nice round Girl – 999 roses in my life

“Cái tốt và cái xấu trong chúng ta không thể tách biệt, giống như năng lượng và vật chất. Khi chúng tách ra, không còn con người nữa.” – Nikola Tesla.

“Our virtues and our failings are inseparable, like force and matter. When they separate, man is no more.” – Nikola Tesla.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cái tốt và cái xấu trong chúng ta không thể tách biệt, giống như năng lượng và vật chất. Khi chúng tách ra, không còn…

Posted by 999 roses in my life on Monday, July 16, 2018

C93U7330
Advertisements

1239 – Cho ngày nóng – For a hot Day – 999 roses in my life

“Người làm nhiều hơn những gì mình được trả công rồi sẽ được trả công nhiều hơn những gì mình làm.” – Napoleon Hill.

“The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does.” – Napoleon Hill.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Người làm nhiều hơn những gì mình được trả công rồi sẽ được trả công nhiều hơn những gì mình làm.” – Napoleon…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, July 14, 2018

C93U9412

 

1238 – Cô gái áo đỏ – Girl in Red – 999 roses in my life

“Cuộc sống rất giống nhạc jazz… hay nhất là khi bạn ngẫu hứng.” – George Gershwin.

“Life is a lot like jazz… it’s best when you improvise.” – George Gershwin.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cuộc sống rất giống nhạc jazz… hay nhất là khi bạn ngẫu hứng.” – George Gershwin.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, July 12, 2018

C93U0243

1237 – Dừng chân – Relaxation Time – 999 roses in my life

“Có sự quyến rũ ở một thư viện đầy sách hay đến mức tôi không thể chốn lại sự cám dỗ đắm mình vào đọc sách.” – John Quincy Adams.

“There is such seduction in a library of good books that I cannot resist the temptation to luxuriate in reading.” – John Quincy Adams.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Có sự quyến rũ ở một thư viện đầy sách hay đến mức tôi không thể chốn lại sự cám dỗ đắm mình vào đọc sách.” – John…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, July 11, 2018

DSC09221

1236 – Bữa ăn vội – Fast Dinner – 999 roses in my life

Thật thương thay cho người biết mình thích nhất nhà hàng nào, nhưng không thích nhất một tác giả nào. Anh ta tìm thấy nơi ưa thích nhất để tẩm bổ thân thể, nhưng không có nơi ưa thích nhất để tẩm bổ tâm hồn! – Jim Rohn.

Pity the man who has a favorite restaurant, but not a favorite author. He’s picked out a favorite place to feed his body, but he doesn’t have a favorite place to feed his mind! – Jim Rohn.

999 roses in my life

Thật thương thay cho người biết mình thích nhất nhà hàng nào, nhưng không thích nhất một tác giả nào. Anh ta tìm thấy…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, July 10, 2018

DSC04454

1235 – Nữ sinh – A Student – 999 roses in my life

“Khi các nhà phê bình nghệ thuật gặp nhau, họ nói về Hình thái và Kết cấu và Ý nghĩa. Khi các nhà họa sĩ gặp nhau, họ nói về việc có thể mua nhựa thông rẻ ở đâu.” – Pablo Picasso.

“When art critics get together they talk about Form and Structure and Meaning. When artists get together they talk about where you can buy cheap turpentine.” – Pablo Picasso.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Khi các nhà phê bình nghệ thuật gặp nhau, họ nói về Hình thái và Kết cấu và Ý nghĩa. Khi các nhà họa sĩ gặp nhau, họ…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, July 10, 2018

DSCF7159

1234 – Điệu nhảy Yosakoi – Yosakoi Dance – 999 roses in my life

“Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm nhanh hết sức có thể, để bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn MUỐN làm, lâu hết sức có thể.” – Jim Rohn.

“Do whatever you have to do as quickly as you can, so you can do whatever you WANT to do, for as long as you can.” – Jim Rohn.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm nhanh hết sức có thể, để bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn MUỐN làm, lâu hết sức có…

Posted by 999 roses in my life on Monday, July 9, 2018

C93U9086