1093 – Cô gái nón vàng – The Girl in the Yellow Hat – 999 roses in my life

“Trên thế gian này có luật lệ đạo đức đối với cá nhân và các tổ chức. Bạn không thể nhân danh đất nước của mình để vi phạm những luật lệ này, mà vẫn hưởng thụ lợi ích của chúng với tư cách cá nhân.” – Rabindranath Tagore.

“There is a moral law in this world which has its application both to individuals and organized bodies of men. You cannot go on violating these laws in the name of your nation, yet enjoy their advantage as individuals.” – Rabindranath Tagore.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Trên thế gian này có luật lệ đạo đức đối với cá nhân và các tổ chức. Bạn không thể nhân danh đất nước của mình để vi ph…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, February 17, 2018

C93U1165
Advertisements

1092 – Tạo dáng – Posing Guide – 999 roses in my life

“Nói một cách đơn giản, Hỗn loạn là quy luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người. – Henry Brooks Adams.

“In plain words, Chaos was the law of nature. Order was the dream of man.” – Henry Brooks Adams.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nói một cách đơn giản, Hỗn loạn là quy luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người. – Henry Brooks Adams.Xem…

Posted by 999 roses in my life on Friday, February 16, 2018

C93U0169

1091 – Hoa xuân – Spring Flower – 999 roses in my life

“Một trong những lạc thú bền vững nhất mà bạn có thể trải nghiệm là cảm xúc nảy sinh khi bạn thực tâm tha thứ cho kẻ thù – dù người đó có biết hay không.” – Orlando Aloysius Battista.

“One of the most lasting pleasures you can experience is the feeling that comes over you when you genuinely forgive an enemy – whether he knows it or not.” – Orlando Aloysius Battista.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Một trong những lạc thú bền vững nhất mà bạn có thể trải nghiệm là cảm xúc nảy sinh khi bạn thực tâm tha thứ cho kẻ thù…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, February 15, 2018

C93U1866

1090 – Nhắn tin – Message – 999 roses in my life

“Chẳng có gì đồi bại hơn, chẳng có gì mang sức tàn phá ghê gớm hơn trong bản tính tốt đẹp và cao quý nhất của chúng ta hơn là nắm trong tay quyền lực không giới hạn.” – William Henry Harrison.

“There is nothing more corrupting, nothing more destructive of the noblest and finest feelings of our nature, than the exercise of unlimited power.” – William Henry Harrison.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chẳng có gì đồi bại hơn, chẳng có gì mang sức tàn phá ghê gớm hơn trong bản tính tốt đẹp và cao quý nhất của chúng ta h…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, February 14, 2018

DSC07654

1089 – Màu nắng – Sunlight Color – 999 roses in my life

“Đừng tự nhủ rằng bạn không cần tình yêu chỉ vì tình yêu chưa tìm thấy bạn.” – Tony Gaskins.

“Don’t tell yourself you don’t need love just because it hasn’t found you yet.” – Tony Gaskins.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Đừng tự nhủ rằng bạn không cần tình yêu chỉ vì tình yêu chưa tìm thấy bạn.” – Tony Gaskins.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, February 14, 2018

DSCF0962

1088 – Kỷ niệm – Memory – 999 roses in my life

“Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.” – Thomas Edison.

“I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.” -Thomas Edison.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành cô…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, February 13, 2018

DSC08010

1087 – Người chơi – A Player – 999 roses in my life

“Chỉ những người đã học được quyền năng của sự chân thành và cống hiến vị tha mới trải nghiệm được niềm vui sâu sắc nhất của cuộc đời: sự viên mãn.” – Tony Robbins.

“Only those who have learned the power of sincere and selfless contribution experience life’s deepest joy: true fulfillment.” – Tony Robbins.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chỉ những người đã học được quyền năng của sự chân thành và cống hiến vị tha mới trải nghiệm được niềm vui sâu sắc nhất…

Posted by 999 roses in my life on Monday, February 12, 2018

DSC05926