0999 – Mặt cười – Smiley Emoji – 999 roses in my life

“Nếu không được phép cười ở thiên đường, tôi không muốn tới đó đâu.” – Martin Luther.

Cảm ơn tất cả các bạn đã xem và khích lệ. Cảm ơn rất nhiều.

“If I am not allowed to laugh in heaven, I don’t want to go there.” – Martin Luther.

Thank you all for watching and encouraging. Thank you very much.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nếu không được phép cười ở thiên đường, tôi không muốn tới đó đâu.” – Martin Luther.Chủ đề 999 rồi. Cảm ơn tất cả các…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 14, 2017

IMG_5741
Advertisements

0998 – Nghệ sĩ trang điểm – Makeup Artist – 999 roses in my life

“Nghệ thuật là niềm an lạc của một linh hồn bước vào tự nhiên và phát hiện tự nhiên cũng có linh hồn.”  – Auguste Rodin.

“Art is the pleasure of a spirit that enters nature and discovers that it too has a soul.” – Auguste Rodin.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nghệ thuật là niềm an lạc của một linh hồn bước vào tự nhiên và phát hiện tự nhiên cũng có linh hồn.” – Auguste…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 14, 2017

IMG_6013

0997 – Hàng rong – A Seller – 999 roses in my life

“Con người có thể làm được những kỳ công đáng kinh ngạc và tiếp thu khối lượng kiến thức khổng lồ mà vẫn không hiểu được bản thân mình. Nhưng đau khổ khiến người ta nhìn vào bên trong bản thân. Nếu thành công, thì bên trong người đó sẽ là khởi đầu của sự học hỏi.” – Soren Kierkegaard.

“A man may perform astonishing feats and comprehend a vast amount of knowledge, and yet have no understanding of himself. But suffering directs a man to look within. If it succeeds, then there, within him, is the beginning of his learning.” – Soren Kierkegaard.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Con người có thể làm được những kỳ công đáng kinh ngạc và tiếp thu khối lượng kiến thức khổng lổ mà vẫn không hiểu được…

Posted by 999 roses in my life on Monday, November 13, 2017

C93U0014

0996 – Ráng chiều – Twilight – 999 roses in my life

 

“Hãy yêu say đắm những đam mê của bạn, bởi đó là ý nghĩa của đời bạn.” – Auguste Rodin.

“Love your calling with passion, it is the meaning of your life.” – Auguste Rodin.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy yêu say đắm những đam mê của bạn, bởi đó là ý nghĩa của đời bạn.” – Auguste Rodin.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, November 12, 2017

DSC05795

0995 – Mộc mạc mơ màng – Dreamy and simple – 999 roses in my life

“Trạng thái sống đau khổ nhất là mong nhớ về tương lai, đặc biệt là tương lai bạn sẽ không bao giờ có.” – Soren Kierkegaard.

“The most painful state of being is remembering the future, particularly the one you’ll never have.” – Soren Kierkegaard.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Trạng thái sống đau khổ nhất là mong nhớ về tương lai, đặc biệt là tương lai bạn sẽ không bao giờ có.” – Soren…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, November 11, 2017

C93U1456

0994 – Trò chuyện – Chatting – 999 roses in my life

“Hành trình của một nghìn trang web bắt đầu bằng cú chạm đầu tiên” – Khuyết danh.

“A journey of a thousand sites starts with the first click” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hành trình của một nghìn trang web bắt đầu bằng cú chạm đầu tiên” – Khuyết danh.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Friday, November 10, 2017

C93U8223

0993 – Quán cóc – Small Drinking Shop – 999 roses in my life

“Phụ nữ giống như những túi trà; nữ giới chúng ta không biết điểm mạnh của mình cho đến khi ở trong nước nóng!” – Eleanor Roosevelt.

“Women are like teabags. We don’t know our true strength until we are in hot water!” – Eleanor Roosevelt.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Phụ nữ giống như những túi trà; nữ giới chúng ta không biết điểm mạnh của mình cho đến khi ở trong nước nóng!” -…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, November 9, 2017

 

DSC00003