1510 – Mộc mạc – Simple Girl – 999 roses in my life

“Bất cứ khi nào có người làm chuyện hoàn toàn cực kỳ ngu xuẩn, nó thường luôn là vì những động cơ cao cả nhất.” – Oscar Wilde.

“Whenever a man does a thoroughly stupid thing, it is always from the noblest motives.” – Oscar Wilde.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2145937482165537

C93U6324
Advertisements

1509 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Tôi biết quá nhiều và vẫn không đủ.” – Allen Ginsberg.

“I know too much and not enough.” – Allen Ginsberg.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2144481302311155

330N6602

1508 – Chiều xuân – Spring Afternoon – 999 roses in my life

“Bạn không cần phải là người đặc biệt để tìm được Chúa.” – Edward Young.

“You don’t have to be peculiar to find God.” – Edward Young.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2142945695798049

C93U4173

1507 – Thư – Girl in Orange – 999 roses in my life

“Một vị Chúa trời luôn luôn từ ái là một vị Chúa trời bất công.” – Edward Young.

“A God all mercy is a God unjust.” – Edward Young.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2141561745936444

DSC00429

1506 – Ảnh kỷ niệm – Memory Photo – 999 roses in my life

“Sự đơn độc và cô lập là những thứ đau đớn vượt qua sức chịu đựng của con người.” – Jules Verne.

“Solitude, isolation, are painful things and beyond human endurance.” – Jules Verne.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2141544869271465

330N8257

1505 – Người chụp ảnh – A Photographer – 999 roses in my life

“Một người tìm kiếm vinh quang sẽ chẳng đạt được bao nhiêu thành tựu.” – Sam Walton.

“One person seeking glory doesn’t accomplish very much.” – Sam Walton.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2137070206385598

C93U9663

1504 – Trang điểm – Makeup – 999 roses in my life

“Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động.” – Emile Zola.

“The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.” – Emile Zola.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2135603523198933

DSCF0607