About

Cuối 2007, không việc làm, không người yêu, sức khỏe giảm sút, tưởng chừng như mất tất cả, tôi đã đến với nhiếp ảnh. Tám năm lang thang khắp chốn, tôi chụp vì thích và thích là chụp. Nhiếp ảnh đã giúp tôi nhận ra một điều. Sau tất cả thăng trầm, tôi không hề mất đi tất cả, vẫn còn có gia đình, bạn bè, người yêu hiện tại, và món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban cho tôi: cuộc sống. Nhìn lại kho ảnh của mình, tôi thấy phụ nữ chính là đề tài mà tôi yêu thích nhất. Trang web này giúp tôi tri ân tất cả những chị em tôi từng có duyên gặp và chụp ảnh. Một bông hoa là một thế giới, mỗi phụ nữ là một bông hoa, mỗi người môt vẻ mười phân vẹn mười.

End the year 2007, no job, no lover, no health, when I think I lost all of everything, I begin love photography. Go anywhere in 8 years, I shoot photo because I love it. Photography help me one good thing. After ups and downs, I still have family, friends, my darling and a best gift of God: Life. Review my photo galery, women is a topic that I love very much. In this site, I thank all women, who in my photo galery. One flower is one world and one women is one flower.

2015-02-22

999 roses in my life

Trọn bộ ảnh – Full my image gallery:

https://www.flickr.com/photos/999rosesinmylife/sets/

38 thoughts on “About

  1. Good Afternoon. Found you through David’s meet and greet. Your photos are absolutely stunning and looking forward to seeing more from 🙂 I hope if you have a second you can follow me on my blogging journey.

    Love the rose picture really brings your entire blog together!<3

    Liked by 1 person

  2. I can relate to your about section deeply! When you have all the possibilities you need taken away you turn to the thing you want most and go for it! Looking forward to reading your posts, Cheers Bud! You just earned yourself a passionate fan. – Cezane

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s