1517 – Tắm nắng – Sunbathing – 999 roses in my life

“Tôi không bao giờ coi sự khác biệt trong quan điểm về chính trị, về tôn giáo, về triết học là lý do để quay lưng lại với bạn bè.” – Thomas Jefferson.

“I never considered a difference of opinion in politics, in religion, in philosophy, as cause for withdrawing from a friend.” – Thomas Jefferson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2155173714575247

330N6790
Advertisements

1516 – Tranh cổ động – Poster Drawing – 999 roses in my life

“Biển tự do sôi sục chẳng bao giờ thiếu sóng.” – Thomas Jefferson.

“The boisterous sea of liberty is never without a wave.” – Thomas Jefferson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2153619221397363

C93U7901

1515 – Chụp cận – Close View – 999 roses in my life

“Hầu hết những gì tôi đã làm, tôi học được từ người khác.” – Sam Walton.

“Most everything I’ve done, I’ve copied from somebody else.” – Sam Walton.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2153597258066226

DSC00180

1514 – Trang điểm – Makeup – 999 roses in my life

“Nếu là phong cách, hãy bơi theo dòng chảy, nếu là nguyên tắc, hãy đứng vững như tảng đá.” – Thomas Jefferson.

“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock.” – Thomas Jefferson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2152125891546696

DSCF0645

 

 

1513 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

“Người chẳng đọc gì bao giờ vẫn có học thức tốt hơn là người chẳng đọc gì ngoài báo chí.” – Thomas Jefferson.

“The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.” – Thomas Jefferson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2152068661552419

DSC09288

1512 – Đôi bạn – Two Friends – 999 roses in my life

“Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.” – Khuyết danh.

“Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2150026428423309

330N6741

 

1511 – Vẽ – Drawing – 999 roses in my life

“Người ta không đi quanh và rồi phát hiện ra mình ở trên đỉnh ngọn Everest.” – Zig Ziglar.

“People do not wander around and then find themselves at the top of Mount Everest.” – Zig Ziglar.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2145968795495739

C93U6903