1427 – Nữ sinh – Young Student – 999 roses in my life

“Những người trẻ tuổi sẽ đến tìm ai đó, ở đâu đó. Và chúng ta tốt nhất hãy đảm bảo ‘ai đó’ là chúng ta.” – Richard L Evans.

“Young people are going to go to someone, somewhere. And we had better see that that ‘someone’ is us.” – Richard L Evans.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Những người trẻ tuổi sẽ đến tìm ai đó, ở đâu đó. Và chúng ta tốt nhất hãy đảm bảo 'ai đó' là chúng ta.” – Richard L…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, January 17, 2019

C93U3852
Advertisements

1426 – Mộc mạc – Simple Girl – 999 roses in my life

“Không có đường tắt tới nơi nào đáng đi.” – Beverly Sills.

“There are no shortcuts to any place worth going.” – Beverly Sills.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Không có đường tắt tới nơi nào đáng đi.” – Beverly Sills.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, January 17, 2019

DSC01880

1425 – Thư giãn – Relaxation – 999 roses in my life

“Những ai dự định làm điều tốt không được hy vọng người ta sẽ lăn đá ra khỏi đường mình đi, nhưng phải điềm tĩnh chấp nhận kể cả khi người ta rải đá lên đó.” – Albert Schweitzer.

“Anyone who proposes to do good must not expect people to roll stones out of his way, but must accept his lot calmly, even if they roll a few stones upon it.” – Albert Schweitzer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Những ai dự định làm điều tốt không được hy vọng người ta sẽ lăn đá ra khỏi đường mình đi, nhưng phải điềm tĩnh chấp…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, January 16, 2019

C93U3426

1424 – Lớp học ngoài trời – Outdoor Class – 999 roses in my life

“Chừng nào bạn còn xanh, bạn vẫn đang phát triển. Chừng nào bạn đã chín, bạn bắt đầu mục ruỗng.” – Ray Kroc.

“As long as you’re green, you’re growing. As soon as you’re ripe, you start to rot.” – Ray Kroc.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chừng nào bạn còn xanh, bạn vẫn đang phát triển. Chừng nào bạn đã chín, bạn bắt đầu mục ruỗng.” – Ray Kroc.Xem thêm -…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, January 15, 2019

DSC04832

1423 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

“Người ngừng tiếp thị để tiết kiệm tiền cũng giống như người ngừng đồng hồ để tiết kiệm thời gian.” – Henry Ford.

“Those who stop marketing to save money are like those who stop a clock to save time.” – Henry Ford.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Người ngừng tiếp thị để tiết kiệm tiền cũng giống như người ngừng đồng hồ để tiết kiệm thời gian.” – Henry Ford.Xem…

Posted by 999 roses in my life on Monday, January 14, 2019

330N5327

1422 – Hai mẹ con – Mother and Daughter – 999 roses in my life

“Trẻ nhỏ vừa là hy vọng, vừa là lời hứa hẹn của nhân loại.” – Maria Montessori.

“The child is both a hope and a promise for mankind.” – Maria Montessori.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Trẻ nhỏ vừa là hy vọng, vừa là lời hứa hẹn của nhân loại.” – Maria Montessori.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, January 13, 2019

330N7092

 

1421 – Cô gái áo vàng – Girl in Yellow – 999 roses in my life

“Mỗi người bạn là một món quà mà ta trao tặng bản thân.” – Robert Louis Stevenson.

“A friend is a gift you give yourself.” – Robert Louis Stevenson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Mỗi người bạn là một món quà mà ta trao tặng bản thân.” – Robert Louis Stevenson.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, January 12, 2019

DSC07299