1006 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.” – Aldous Huxley.

“To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.” – Aldous Huxley.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.” – Aldous Huxley.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, November 22, 2017

DSC02168
Advertisements

1005 – Đôi bạn – Two Friends – 999 roses in my life

“Nghịch cảnh không chỉ kéo con người lại gần nhau mà còn làm nảy sinh tình bạn nội tâm đẹp đẽ.” – Soren Kierkegaard.

“Adversity not only draws people together, but brings forth that beautiful inward friendship.” – Soren Kierkegaard.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nghịch cảnh không chỉ kéo con người lại gần nhau mà còn làm nảy sinh tình bạn nội tâm đẹp đẽ.” – Soren…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 21, 2017

C93U8187

 

1004 – Kính cận dễ thương – Nice Glasses Girl – 999 roses in my life

“Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó đòi hỏi bàn tay của thời gian.” – Voltaire.

“Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.” – Voltaire.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó đòi hỏi bàn tay của thời gian.” – Voltaire.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Monday, November 20, 2017

330N6062

1003 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ, và hành động.” – Maxwell Maltz.

“Often the difference between a successful man and a failure is not one’s better abilities or ideas, but the courage that one has to bet on his ideas, to take a calculated risk, and to act.” – Maxwell Maltz.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, November 19, 2017

DSC02754

1002 – Phút thư giãn – Relaxation Time – 999 roses in my life

“Ta chỉ hiểu được cuộc sống khi ngoảnh lại phía sau; nhưng để sống, ta phải tiến về phía trước.” – Soren Kierkegaard.

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.” – Soren Kierkegaard.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Ta chỉ hiểu được cuộc sống khi ngoảnh lại phía sau; nhưng để sống, ta phải tiến về phía trước.” – Soren…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, November 18, 2017

IMG_7182

1001 – Nóng bỏng – So hot – 999 roses in my life

“Những người cùng nhau tạo ra âm nhạc không thể trở thành kẻ thù, ít nhất cũng trong khi điệu nhạc chưa kết thúc.” – Paul Hindemith.

“People who make music together cannot be enemies, at least while the music lasts.” – Paul Hindemith.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Những người cùng nhau tạo ra âm nhạc không thể trở thành kẻ thù, ít nhất cũng trong khi điệu nhạc chưa kết thúc.” -…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, November 16, 2017

330N1460

1000 – Da nâu dễ cưng – Nice Tan Girl – 999 roses in my life

“Theo tôi, vẻ đẹp có nghĩa là giữ được nguồn gốc và văn hóa của bạn. Phải tự nhiên, chân thành, xác thực, đặc biệt, không cần phải thời trang hay gầy gò” – Mihaela Noroc.

“In my opinion, beauty means to keep alive your origins and your culture. To be natural, sincere, authentic, particular, not necessary fashion or skinny.” – Mihaela Noroc.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Theo tôi, vẻ đẹp có nghĩa là giữ được nguồn gốc và văn hóa của bạn. Phải tự nhiên, chân thành, xác thực, đặc biệt, khô…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, November 16, 2017

DSCF0474