0883 – Trang điểm – Makeup – 999 roses in my life

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như bạn muốn, nhưng nó luôn luôn diễn ra theo cách nó phải thế.” – Katrina Mayer.

“Life doesn’t always turn out the way you planned, but it always turns out the way it’s meant to be.” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như bạn muốn, nhưng nó luôn luôn diễn ra theo cách nó phải thế.” – Katrina…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, July 23, 2017

DSC03539

0882 – Dễ cưng – Nice Girl – 999 roses in my life

“Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống.” – Khuyết danh.

“Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, July 22, 2017

IMG_0704

0881 – Chụp vội – Snapshot – 999 roses in my life

“Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên như họ.” – W. Clement Stone.

“Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.” – W. Clement Stone.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nê…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, July 20, 2017

DSC03718

0880 – Bikini – 999 roses in my life

“Cũng như tình yêu là định hướng chỉ dẫn tới mọi điều và không phù hợp với giới hạn của một điều, tài năng của con người phải ôm trọn cả thế giới mà con người phải đối đầu.” – Erich Fromm.

“Just as love is an orientation which refers to all objects and is incompatible with the restriction to one object, so is reason a human faculty which must embrace the whole of the world with which man is confronted.” – Erich Fromm.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cũng như tình yêu là định hướng chỉ dẫn tới mọi điều và không phù hợp với giới hạn của một điều, tài năng của con người…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, July 19, 2017

C93U2107

0879 – Cô giữ trẻ – A Babysitter – 999 roses in my life

“Hãy tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta mỗi người đều bỏ ra vài phút mỗi ngày để nghĩ toàn những ý nghĩ tốt đẹp.” – Katrina Mayer.

“Imagine what the world would be like if we all spent a few minutes every day thinking only kind thoughts.” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta mỗi người đều bỏ ra vài phút mỗi ngày để nghĩ toàn những ý nghĩ tố…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, July 18, 2017

DSC04119

 

0878 – Góc chụp gần – Close View – 999 roses in my life

 

“Chúng ta đều có thể tìm được người dẫn đường tốt hơn bất cứ ai trong bản thân mình, nếu chúng ta chịu nghe theo nó.” – Jane Austen.

“We have all a better guide in ourselves, if we would attend to it, than any other person can be.” – Jane Austen.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chúng ta đều có thể tìm được người dẫn đường tốt hơn bất cứ ai trong bản thân mình, nếu chúng ta chịu nghe theo nó.” -…

Posted by 999 roses in my life on Monday, July 17, 2017

DSC00214

 

0877 – Cô gái áo hồng – The Girl in Pink – 999 roses in my life

“Hai điều sai không làm thành một điều đúng, nhưng chúng có thể tạo thành lý do tốt.” – Thomas Szasz.

“Two wrongs don’t make a right, but they make a good excuse.” – Thomas Szasz.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hai điều sai không làm thành một điều đúng, nhưng chúng có thể tạo thành lý do tốt.” – Thomas Szasz.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Monday, July 17, 2017

DSC02595