0825 – Sau cơn mưa – After Rain – 999 roses in my life

“Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” – Heraclitus.

“No man ever steps in the same river twice” – Heraclitus.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” – Heraclitus.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, May 25, 2017

DSC03374

0824 – Nắng chiều – Afternoon Sunlight – 999 roses in my life

“Nếu bạn kết hôn, người ta nghĩ rằng đời bạn đã xong, và nếu bạn không có phụ nữ bên cạnh, người ta nghĩ rằng bạn chẳng trọn vẹn.” – Charles Bukowski.

“If you get married, they think you’re finished, and if you are without a woman, they think you’re incomplete.” – Charles Bukowski.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nếu bạn kết hôn, người ta nghĩ rằng đời bạn đã xong, và nếu bạn không có phụ nữ bên cạnh, người ta nghĩ rằng bạn chẳng…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, May 24, 2017

C93U5465

0823 – Evie Frye & Harley Quinn – Cosplayer – 999 roses in my life

“Nếu một người không đủ tài năng để trở thành tiểu thuyết gia, không đủ thông minh để làm luật sư, và tay quá run rẩy để thực hiện phẫu thuật, anh ta trở thành nhà báo.” – Norman Mailer.

“If a person is not talented enough to be a novelist, not smart enough to be a lawyer, and his hands are too shaky to perform operations, he becomes a journalist.” – Norman Mailer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nếu một người không đủ tài năng để trở thành tiểu thuyết gia, không đủ thông minh để làm luật sư, và tay quá run rẩy để…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, May 23, 2017

330N7833

0822 – Biểu cảm – Emotion – 999 roses in my life

“Trong thế giới ý tưởng, mọi thứ phụ thuộc vào nhiệt huyết… trong thế giới thực tế, tất cả đều dựa vào sự bền bỉ.” – Johann Wolfgang von Goethe.

“In the realm of ideas everything depends on enthusiasm… in the real world all rests on perseverance.” -Johann Wolfgang von Goethe.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Trong thế giới ý tưởng, mọi thứ phụ thuộc vào nhiệt huyết… trong thế giới thực tế, tất cả đều dựa vào sự bền bỉ.” -…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, May 23, 2017

DSC03451

0821 – Phút giây thư giãn – Relaxation Time – 999 roses in my life

“Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.” – Aristotle.

“Friendship is a single soul dwelling in two bodies.” – Aristotle.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.” – Aristotle.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, May 21, 2017

DSC00968

0820 – Người chơi – Player – 999 roses in my life

“Tư duy là quá trình lao động, niềm vui là sản phẩm của lao động.” – Robert Creeley.

“Thought is a process of work, joy is an issue of work.” – Robert Creeley.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tư duy là quá trình lao động, niềm vui là sản phẩm của lao động.” – Robert Creeley.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, May 21, 2017

DSC05318

0819 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

“Không có vinh dự gì trong những thắng lợi chắc chắn, nhưng có thể rút ra được nhiều điều từ những thất bại chắc chắn.” – T. E. Lawrence.

“There could be no honor in sure success, but much might be wrested from a sure defeat.” – T. E. Lawrence.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Không có vinh dự gì trong những thắng lợi chắc chắn, nhưng có thể rút ra được nhiều điều từ những thất bại chắc chắn.”…

Posted by 999 roses in my life on Friday, May 19, 2017

DSC03268