0947 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.” – Horace Walpole.

“The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.” – Horace Walpole.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.” – Horace Walpole.Xem thêm -…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, September 24, 2017

DSC01623
Advertisements

0946 – Nắng chiều mùa thu – Autumn Twilight – 999 roses in my life

“Điểm khởi đầu cho thành công lớn trong đời bạn bắt đầu khi bạn bắt buộc bản thân chỉ nghĩ và nói về điều bạn muốn và nhất quyết không nghĩ và nói về bất kỳ điều gì bạn không muốn.” – Brian Tracy.

“The starting point of great success in your life begins, in the simplest terms, when you discipline yourself to think and talk about only the things you want and refuse to think and talk about anything you don’t want.” – Brian Tracy.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Điểm khởi đầu cho thành công lớn trong đời bạn bắt đầu khi bạn bắt buộc bản thân chỉ nghĩ và nói về điều bạn muốn và nh…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, September 23, 2017

DSCF0763

0945 – Ngày nắng – Sunny Day – 999 roses in my life

“Hãy khắc nên vận mệnh bản thân bằng đôi tay của chính mình.” – Guru Nanak.

“With your hands carve out your own destiny.” – Guru Nanak.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy khắc nên vận mệnh bản thân bằng đôi tay của chính mình.” – Guru Nanak.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Friday, September 22, 2017

C93U0121

 

0944 – Trưa trưa – Noon Time – 999 roses in my life

“Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng.” – Walter Scott.

“A sound head, an honest heart, and an humble spirit are the three best guides through time and to eternity.” – Walter Scott.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, September 21, 2017

DSC05363

 

0943 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

“Người có địa vị cao tính ra phải làm người hầu đến ba lần: cho nhà vua hay quốc gia, cho danh vọng, cho công việc, vì thế họ mất hết tự do, bản thân mất tự do, hoạt động mất tự do, giờ giấc mất tự do. Thật là kỳ dị: người ham muốn có quyền cai trị người khác, lại không thể cai trị nổi mình.” – Bacon.

“Men in great place are thrice servants, servants of the sovereign or state, servants of fame, and servants of business; so that they have no freedom, neither in their person, in their actions, nor in their times. It is a strange desire to seek powers over others, and to lose power over a man’s self” – Bacon.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Người có địa vị cao tính ra phải làm người hầu đến ba lần: cho nhà vua hay quốc gia, cho danh vọng, cho công việc, vì…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, September 20, 2017

DSCF0857

0942 – Áo hồng dễ thương – Nice Girl in Pink – 999 roses in my life

“Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không mà suy tính nên sống thế nào.” – Samuel Johnson.

“Life is not long, and too much of it must not pass in idle deliberation how it shall be spent.” – Samuel Johnson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không mà suy tính nên sống thế nào.” – Samuel…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, September 19, 2017

C93U1194

0941 – Nghỉ ngơi – Drinking – 999 roses in my life

“Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.” – Samuel Johnson.

“We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.” – Samuel Johnson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.” – Samuel Johnson.Xem thêm -…

Posted by 999 roses in my life on Monday, September 18, 2017

DSC03199