1659 – Tròn cưng – Nice Round Girl – 999 roses in my life

“Khi giấc mơ của bạn biến thành bụi đất, hãy hút bụi.” – Khuyết danh.

“When your dreams turn to dust, vacuum.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2424125747680041

DSC06245
Advertisements

1658 – Thư giãn – Relaxation – 999 roses in my life

“Dối trá không nằm trong ngôn từ; nó nằm trong sự việc.” – Italo Calvino.

“Falsehood is never in words; it is in things.” – Italo Calvino.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2422143984544884

C93U7724

1657 – Dáng xưa – Vintage – 999 roses in my life

“Thậm chí người thường xuyên KHÔNG thành công cũng có thể trở thành người có thành tựu lớn nếu họ chịu ném đi hình ảnh của mình như kẻ thất bại.” – Norman Vincent Peale.

“Even people who have a long record of NOT succeeding can be turned into tremendous achievers if they will discard their images of themselves as failures.” – Norman Vincent Peale.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2416737241752225

C93U4659

 

 

1656 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Anh không cần phải muốn làm, anh chỉ cần thực hiện.” – Andrew Bonar Law.

“You don’t have to want to, you just have to do it.” – Andrew Bonar Law.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2416694948423121

DSC06222

1655 – Chị em – Sisters – 999 roses in my life

“Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?” – Pam Brown.

“When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us?” – Pam Brown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2413210758771540

C93U7564

1654 – Bới tóc – Bun Hairstyle – 999 roses in my life

“Hãy lao động như thể mình sẽ sống cả trăm năm. Hãy cầu nguyện như thể ngày mai mình sẽ chết.” – Benjamin Franklin.

“Work as if you were to live a hundred years. Pray as if you were to die tomorrow.” – Benjamin Franklin.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2413176748774941

DSC05597

 

1653 – Trông trẻ – Watching – 999 roses in my life

“Đọc mà không suy nghĩ giống như ăn mà không tiêu hóa.” – Edmund Burk.

“Reading without reflecting is like eating without digesting.” – Edmund Burk.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2411459262280023

C93U2791