1726 – Bạn bè – Friends – 999 roses in my life

“Nếu bạn ra ngoài để tìm bạn bè, bạn sẽ thấy họ vô cùng khan hiếm. Nếu bạn ra ngoài để làm người bạn, bạn sẽ thấy bạn bè ở khắp nơi.” – Zig Ziglar.

“If you go out looking for friends, you’re going to find they are very scarce. If you go out to be a friend, you’ll find them everywhere.” – Zig Ziglar.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2612200155539265

DSC00665

1725 – Chiều chiều – Afternoon – 999 roses in my life

“Luôn luôn buồn khi phải rời đi nơi mà ta biết ta sẽ không bao giờ trở lại. Đó là nỗi hoài niệm của những chuyến đi: có lẽ chúng là phần thưởng lớn nhất của du lịch.” – Gustave Flaubert.

“It is always sad to leave a place to which one knows one will never return. Such are the melancholies du voyage: perhaps they are one of the most rewarding things about traveling.” – Gustave Flaubert.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2603463003079647

DSC02023

1724 – Da ngăm dễ thương – Nice Tan Skin – 999 roses in my life

“Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.” – William Arthur Ward.

“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” – William Arthur Ward.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2601256379966976

DSC02828

1723 – Áo hồng dễ cưng – Pink Cute Girl – 999 roses in my life

“Nhiều người chết đi khi trong mình vẫn còn ấp ủ điệu nhạc. Tại sao lại như vậy? Thường là bởi họ lúc nào cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để sống. Trước khi họ kịp nhận ra, thời gian đã hết.” – Oliver Wendell Holmes, Sr.

“Many people die with their music still in them. Why is this so? Too often it is because they are always getting ready to live. Before they know it, time runs out.” – Oliver Wendell Holmes, Sr.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2599197753506172

DSC06575

1722 – Đôi bạn – Two Friends – 999 roses in my life

“Nếu tôi có một ngôi sao cho mỗi lần bạn khiến tôi cười, tôi sẽ có cả bầu trời đêm trong lòng bàn tay.” – Khuyết danh.

“If I had a star for everytime you made me smile, I’d have the whole evening sky in the palm of my hand.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2596894873736460

DSC09410

1721 – Tông màu bạch kim – Tone Platinum – 999 roses in my life

“Nếu bạn không tự tin vào bản thân, bạn bị đánh bại hai lần trong cuộc đua mang tên Đời. Có lòng tự tin, bạn thắng ngay từ khi chưa xuất phát.” – Marcus Tullius Cicero.

“If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started.” – Marcus Tullius Cicero.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2594615247297756

DSC07433

1720 – Xem ảnh – Photo Review – 999 roses in my life

“Tôi luôn cho rằng nếu bạn đủ chăm chỉ và đủ cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.” – Katharine Graham.

“I always thought if you worked hard enough and tried hard enough, things would work out.” – Katharine Graham.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2592386744187273

DSC01944

1719 – Tuổi già và tuổi trẻ – The Old and The Young – 999 roses in my life

“Trí tuệ của con người được kéo giãn bởi ý tưởng hay cảm xúc mới, và không bao giờ thu hẹp lại về kích cỡ cũ.” – Oliver Wendell Holmes, Sr.

“A man’s mind is stretched by a new idea or sensation, and never shrinks back to its former dimensions.” – Oliver Wendell Holmes, Sr.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2587881607971120

C93U4791

1718 – Cầu lông – Badminton – 999 roses in my life

“Hãy chỉ lập những quyết định củng cố hình ảnh bản thân, lòng tự tôn, và giá trị bản thân.” – Oprah Winfrey.

“Only make decisions that support your self-image, self-esteem, and self-worth.” – Oprah Winfrey.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2579384678820813

DSC01568

 

1717 – Áo vàng – Girl in Yellow – 999 roses in my life

“Lịch sử là câu chuyện dài và bi thương về sự thật rằng nhóm người có đặc quyền hiếm khi tự nguyện từ bỏ đặc quyền của họ.” – Martin Luther King Jr.

“History is the long and tragic story of the fact that privileged groups seldom give up their privileges voluntarily.” – Martin Luther King Jr.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2576889995736948

DSC08899