1716 – Mộc mạc – Simple Girl – 999 roses in my life

“Những con người phi thường vượt qua những nghịch cảnh khủng khiếp, và họ trở nên phi thường hơn nhờ vậy.” – Robertson Davies.

“Extraordinary people survive under the most terrible circumstances and they become more extraordinary because of it.” – Robertson Davies.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2576796855746262

DSC08074

1715 – Mẹ và con gái – Mother and Daughter – 999 roses in my life

“Trong tất cả các quyền của phụ nữ, quyền vĩ đại nhất là quyền được làm mẹ.” – Lâm Ngữ Đường.

“Of all the rights of women, the greatest is to be a mother.” – Lin Yutang

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2572364546189493

C93U2566

1714 – Chụp gần – Close View – 999 roses in my life

“Với mỗi thất bại đều có một tập hợp những hành động khác. Bạn chỉ cần tìm ra nó mà thôi. Khi bạn gặp phải cản trở trên đường, hãy đi vòng hướng khác.” – Mary Kay Ash.

“For every failure, there’s an alternative course of action. You just have to find it. When you come to a roadblock, take a detour.” – Mary Kay Ash.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2570126729746608

DSC03371

1713 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

“Với mỗi suy nghĩ và mỗi hành động, bạn viết lên câu chuyện của đời mình.” – Katrina Mayer.

“With every though and every action you write the story of your life.” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2565725580186723

DSC00044

1712 – Kiếng cận xinh – Nice Glasses Girl – 999 roses in my life

“Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu.” – Eddie Rickenbacker.

“Think positively and masterfully, with confidence and faith, and life become more secure, more fraught with action, richer in experience and achievement.” – Eddie Rickenbacker.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2563443300414951

DSC04717

1711 – Ảnh kỷ niệm – Memory Photo – 999 roses in my life

“Thà bị căm ghét vì thứ đúng là bạn có còn hơn là được yêu thương vì thứ không phải là bạn.” – Andre Gide.

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.” – Andre Gide.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2554155428010405

 

B (106)

 

1710 – Ca hát – Singing – 999 roses in my life

“Những người cùng nhau tạo ra âm nhạc không thể trở thành kẻ thù, ít nhất cũng trong khi điệu nhạc chưa kết thúc.” – Paul Hindemith.

“People who make music together cannot be enemies, at least while the music lasts.” – Paul Hindemith.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2547312358694712

C93U9938

 

1709 – Thủ công – Handmade – 999 roses in my life

“Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.” – Catherine II.

“Power without a nation’s confidence is nothing.” – Catherine II.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2542931159132832

DSC05672

1708 – Chơi đàn – Guitar Playing – 999 roses in my life

“Không có đời sống tinh thần trọn vẹn nếu không có âm nhạc, bởi ở nơi tâm hồn con người có những vùng mà chỉ âm nhạc mới có thể chiếu rọi.” – Zoltan Kodaly.

“There is no complete spiritual life without music, for the human soul has regions which can be illuminated only by music.” – Zoltan Kodaly.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2540702432689038

DSC07939

1707 – Bữa cơm chiều – Fast Dinner – 999 roses in my life

“Cuộc sống là tương hỗ: năng lượng bạn tản ra luôn luôn quay trở lại.” – Oprah Winfrey.

“Life is reciprocal: the energy you expand always comes back.” – Oprah Winfrey.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2538484732910808

DSC05512