1679 – Áo đỏ – Lady in Red – 999 roses in my life

“Tôi chưa bao giờ gặp triệu phú nào xấu xí. Họ trông đều đáng yêu. Không ngạc nhiên rằng tôi đã lấy bốn người như thế.” – Zsa Zsa Gabor.

“I’ve never met an ugly millionaire. They all look cute. No wonder I married 4 of them.” – Zsa Zsa Gabor.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2467945309964751

DSC08009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s