1652 – Cô gái áo cam – Girl in Orange – 999 roses in my life

“Không có tình yêu; chỉ có minh chứng của tình yêu. Dù tôi có thể cảm thấy yêu thương thế nào trong trái tim; người khác sẽ chỉ thấy được hành động của tôi.” – Pierre Reverdy.

“There is no love; there are only proofs of love. Whatever love I might feel in my heart, others will see only my action.” – Pierre Reverdy.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2410622262363723

C93U1933

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s