1647 – Áo dài đỏ – Lady in Red – 999 roses in my life

“Nếu bạn thực sự muốn có gì đó, bạn có thể có nó chừng nào bạn sẵn sàng trả giá. Và cái giá là bạn phải làm tốt hơn và chăm chỉ hơn người bên cạnh.” – Vince Lombardi.

“If you really want something, you can have it if you’re willing to pay the price. And the price means you have to work better and harder than the next guy.” – Vince Lombardi.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2396771947082088

C93U3865

2 thoughts on “1647 – Áo dài đỏ – Lady in Red – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s