1640 – Nghe nhạc – Enjoy Music – 999 roses in my life

“Công việc của tôi, điều tôi đã làm rất lâu, tôi không theo đuổi để đạt được sự ca ngợi giờ mình có, nhưng chủ yếu vì sự khao khát kiến thức mà tôi cho mình có nhiều hơn người khác.” – Antonie van Leeuwenhoek.

“My work, which I’ve done for a long time, was not pursued in order to gain the praise I now enjoy, but chiefly from a craving after knowledge, which I notice resides in me more than in most other men.” – Antonie van Leeuwenhoek.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2386217704804179

DSC04045

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s