1634 – Khu vườn nho nhỏ – Small Garden – 999 roses in my life

“Chỉ sau khi cái cây cuối cùng bị đốn xuống, Chỉ sau khi dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc, Chỉ sau khi con cá cuối cùng bị đánh bắt, Thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta không thể ăn được tiền.” – Lời của một trưởng lão Da đỏ tên Cree.

“Only after the last tree has been cut down, Only after the last river has been poisoned, Only after the last fish has been caught, Only then will you find that money cannot be eaten.” – An old Cree Indian Saying.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2377381265687823

DSC06674

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s