1420 – Áo dài đón xuân – Welcome Spring – 999 roses in my life

“Cho dù bạn làm gì, đừng cảm thấy tiếc cho bản thân mình – chuyện luôn luôn có thể tồi tệ hơn, và đang là như vậy với ai đó khác!” – Richard L Evans.

“Whatever you do, do not feel sorry for yourself – things could always be worse and they are for someone else!” – Richard L Evans.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cho dù bạn làm gì, đừng cảm thấy tiếc cho bản thân mình – chuyện luôn luôn có thể tồi tệ hơn, và đang là như vậy với ai…

Posted by 999 roses in my life on Friday, January 11, 2019

C93U4569

 

2 thoughts on “1420 – Áo dài đón xuân – Welcome Spring – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s