1419 – Cô gái áo hồng – Girl in Pink – 999 roses in my life

“Tại sao người phụ nữ lại nhìn thấy được từ khoảng cách xa xôi điều mà đàn ông nhìn gần cũng không thấy được?” – Thomas Hardy.

“Why is it that a woman can see from a distance what a man cannot see close?” – Thomas Hardy.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tại sao người phụ nữ lại nhìn thấy được từ khoảng cách xa xôi điều mà đàn ông nhìn gần cũng không thấy được?” – Thomas…

Posted by 999 roses in my life on Friday, January 11, 2019

DSC04069

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s