1399 – Bạn học – Classmate – 999 roses in my life

“Người có tình yêu thương khiến người khác cảm thấy tốt đẹp, và chính bản thân anh ta thường là người hạnh phúc. Anh ta có thể hình thành những tình bạn mạnh mẽ và dài lâu.” – Benjamin Spock.

“The loving person makes other people feel good, and he is usually a happy person himself. He is able to form strong, long-lasting friendships.” – Benjamin Spock.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Người có tình yêu thương khiến người khác cảm thấy tốt đẹp, và chính bản thân anh ta thường là người hạnh phúc. Anh ta…

Posted by 999 roses in my life on Friday, December 21, 2018

DSC07611

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s