1374 – Cô gái áo hồng – Soft Pink – 999 roses in my life

“Mơ ước là hình chiếu của cách sống mà bạn muốn có. Mơ ước có thể thúc đẩy bạn. Mơ ước có thể khiến bạn vượt qua trở ngại. Khi bạn cho phép mơ ước lôi kéo mình, chúng sẽ cho bạn nguồn lực sáng tạo có thể vượt qua mọi trở ngại trên đường. – Jim Rohn.

“Dreams are a projection of the kind of life you want to lead. Dreams can drive you. Dreams can make you skip over obstacles. When you allow your dreams to pull you, they unleash a creative force that can overpower any obstacle in your path.” – Jim Rohn.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Mơ ước là hình chiếu của cách sống mà bạn muốn có. Mơ ước có thể thúc đẩy bạn. Mơ ước có thể khiến bạn vượt qua trở…

Posted by 999 roses in my life on Monday, November 26, 2018

C93U0246

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s