1301 – Bạn bè – Friends – 999 roses in my life

“Phụ nữ luôn luôn cần những người phụ nữ khác để dựa vào. Họ trở thành bạn bè để ghét nhau dễ hơn. Họ càng ghét nhau, họ càng không thể chia cắt.” – Herta Müller.

“Women always need other women to lean on. They become friends in order to hate each other better. The more they hate each other, the more inseparable they become.” – Herta Müller.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Phụ nữ luôn luôn cần những người phụ nữ khác để dựa vào. Họ trở thành bạn bè để ghét nhau dễ hơn. Họ càng ghét nhau, họ…

Posted by 999 roses in my life on Friday, September 14, 2018

DSC05759

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s