1228 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

“Hành động là đóa hoa của tư duy; và niềm vui nỗi buồn là quả của nó; vậy nên con người thu hoạch thành quả ngọt ngào hay chua chát là từ sự chăm nom của chính mình.” – James Allen.

“Act is the blossom of thought; and joy and suffering are its fruits; thus does a man garner in the sweet and biter fruitage of his own husbandry.” – James Allen.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hành động là đóa hoa của tư duy; và niềm vui nỗi buồn là quả của nó; vậy nên con người thu hoạch thành quả ngọt ngào…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, July 4, 2018

DSC01221

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s