1194 – Kiếng cận dễ cưng – Nice Glasses Girl – 999 roses in my life

“Cầu thủ sẽ đến và đi, kể cả những người vĩ đại và quan trọng như Ronaldo. Những chi tiết cũng sẽ mờ dần theo thời gian, những giọt nước mắt nuối tiếc rồi cũng sẽ khô. Thứ trường tồn là chiến thắng, là danh hiệu, là vinh quang, là chỗ đứng trong lịch sử.” – The New York Times.

“Players come and go, even ones as elemental, as definitive, as Ronaldo. The details fade and, as unlikely as it seems, even the tears dry. What endures is the victory, the trophy, the glory, the place in history.” – The New York Times.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Cầu thủ sẽ đến và đi, kể cả những người vĩ đại và quan trọng như Ronaldo. Những chi tiết cũng sẽ mờ dần theo thời gian,…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, May 29, 2018

C93U0437

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s