1123 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Thành công về tài chính và thành công cá nhân không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Bạn muốn giành được $1,000,000 hay bạn muốn đạt được mọi mục tiêu mình đã đặt ra?” – Jack Canfield.

“Financial success and personal success do not always go hand in hand. Would you rather win $1,000,000 or accomplish every goal you ever set?” – Jack Canfield.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

 

 

“Thành công về tài chính và thành công cá nhân không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Bạn muốn giành được $1,000,000 hay…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, March 20, 2018

 

C93U3995

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s