1109 – Nữ du khách – A Tourist – 999 roses in my life

“Sự chăm chỉ giống như cầu thang bộ và vận may là thang máy. Đôi lúc cầu thang máy có thể hỏng nhưng cầu thang bộ sẽ luôn đưa bạn lên tới đỉnh.” – Khuyết danh.

“Hard work is like stairs and luck is like lift. Sometimes lift may fail but stairs will always take you to the top.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Sự chăm chỉ giống như cầu thang bộ và vận may là thang máy. Đôi lúc cầu thang máy có thể hỏng nhưng cầu thang bộ sẽ luô…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, March 6, 2018

C93U1097

 

One thought on “1109 – Nữ du khách – A Tourist – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s