1038 – Trò chuyện – Talking – 999 roses in my life

“Tại sao người phụ nữ lại bỏ ra cả mười năm trời để làm thay đổi người đàn ông, rồi phàn nàn rằng đó không phải là người mà nàng đã cưới?” – Barbra Streisand.

“Why does a woman work ten years to change a man, then complain he’s not the man she married?” – Barbra Streisand.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tại sao người phụ nữ lại bỏ ra cả mười năm trời để làm thay đổi người đàn ông, rồi phàn nàn rằng đó không phải là người…

Posted by 999 roses in my life on Monday, December 25, 2017

DSC02764

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s