0943 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

“Người có địa vị cao tính ra phải làm người hầu đến ba lần: cho nhà vua hay quốc gia, cho danh vọng, cho công việc, vì thế họ mất hết tự do, bản thân mất tự do, hoạt động mất tự do, giờ giấc mất tự do. Thật là kỳ dị: người ham muốn có quyền cai trị người khác, lại không thể cai trị nổi mình.” – Bacon.

“Men in great place are thrice servants, servants of the sovereign or state, servants of fame, and servants of business; so that they have no freedom, neither in their person, in their actions, nor in their times. It is a strange desire to seek powers over others, and to lose power over a man’s self” – Bacon.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Người có địa vị cao tính ra phải làm người hầu đến ba lần: cho nhà vua hay quốc gia, cho danh vọng, cho công việc, vì…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, September 20, 2017

DSCF0857

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s