0921 – Đọc truyện tranh – Manga Reading – 999 roses in my life

“Gửi các quý cô: Nếu người đàn ông thực sự muốn ở bên bạn, bạn SẼ biết điều đó! Nếu bạn phải phân vân nghi ngại, hãy cho qua nhanh!” – Tony Gaskins.

“Ladies: If a man really wants to be with you, you WILL know it! If you have to question it, let it go!” – Tony Gaskins.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Gửi các quý cô: Nếu người đàn ông thực sự muốn ở bên bạn, bạn SẼ biết điều đó! Nếu bạn phải phân vân nghi ngại, hãy cho…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, August 29, 2017

DSC05023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s