0897 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Chỉ giữ những gì bạn luôn mang theo bên mình: những ngôn ngữ đã biết, những vùng đất đã qua, những người đã quen biết. Hãy để ký ức làm hành trang của bạn.” – Aleksandr Solzhenitsyn.

“Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.” – Aleksandr Solzhenitsyn.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chỉ giữ những gì bạn luôn mang theo bên mình: những ngôn ngữ đã biết, những vùng đất đã qua, những người đã quen biết….

Posted by 999 roses in my life on Sunday, August 6, 2017

DSC02591
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s