0879 – Cô giữ trẻ – A Babysitter – 999 roses in my life

“Hãy tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta mỗi người đều bỏ ra vài phút mỗi ngày để nghĩ toàn những ý nghĩ tốt đẹp.” – Katrina Mayer.

“Imagine what the world would be like if we all spent a few minutes every day thinking only kind thoughts.” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta mỗi người đều bỏ ra vài phút mỗi ngày để nghĩ toàn những ý nghĩ tố…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, July 18, 2017

DSC04119

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s