0875 – Vườn xưa – Old Garden – 999 roses in my life

“Hãy trông cậy vào chính bản thân mình. Hãy khiến những nhận định của mình trở nên đáng tin cậy bằng cách tin tưởng chúng. Bạn có thể phát triển khả năng phán đoán tốt cũng như bạn luyện tập cơ bắp – nhờ hàng ngày luyện tập một cách cẩn trọng. Việc được biết tới như một người có những nhận định đúng đắn sẽ có ích nhiều cho bạn.” – Grantland Rice.

“Depend upon yourself. Make your judgement trustworthy by trusting it. You can develop good judgement as you do the muscles of your body – by judicious, daily exercise. To be known as a man of sound judgement will be much in your favor.” – Grantland Rice.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy trông cậy vào chính bản thân mình. Hãy khiến những nhận định của mình trở nên đáng tin cậy bằng cách tin tưởng chú…

Posted by 999 roses in my life on Friday, July 14, 2017

IMG_6348
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s