0865 – Áo đen dễ cưng – Nice Girl in Black

“Cuộc đời ngắn ngủi làm sao, tuy chóng qua song nó cho ta một vài khoảng khắc tuyệt vời, một vài chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa.” – Rudyard Kipling.

“This is a brief life, but in its brevity it offers us some splendid moments, some meaningful adventures.” -Rudyard Kipling.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cuộc đời ngắn ngủi làm sao, tuy chóng qua song nó cho ta một vài khoảng khắc tuyệt vời, một vài chuyến phiêu lưu đầy ý…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, July 4, 2017

IMG_4124

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s