0856 – Ảnh tự chụp – Selfie – 999 roses in my life

“Phụ nữ, cũng như đàn ông, nên thử làm điều không thể. Và khi họ thất bại, thất bại của họ nên được coi là thử thách đối với những người khác.” – Amelia Earhart.

“Women, like men, should try to do the impossible. And when they fail, their failure should be a challenge to others.” – Amelia Earhart.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Phụ nữ, cũng như đàn ông, nên thử làm điều không thể. Và khi họ thất bại, thất bại của họ nên được coi là thử thách đối…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, June 25, 2017

DSCF1939
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s