0848 – Vườn xưa – Old Garden – 999 roses in my life

“Tôi có chiếc máy ảnh đầu tiên khi tôi 21 tuổi – do bạn trai tặng nhân dịp sinh nhật của tôi – nhưng vào thời điểm đó chính trị là cuộc sống của tôi, và tôi đã xem máy ảnh như là một công cụ để diễn đạt niềm tin chính trị của tôi chứ không phải là một phương tiện nghệ thuật.” – Carrie Mae Weems.

“I got my first camera when I was 21 – my boyfriend gave it to me for my birthday – but at that point politics was my life, and I viewed the camera as a tool for expressing my political beliefs rather than as an art medium.” – Carrie Mae Weems.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi có chiếc máy ảnh đầu tiên khi tôi 21 tuổi – do bạn trai tặng nhân dịp sinh nhật của tôi – nhưng vào thời điểm đó ch…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, June 17, 2017

DSCF1175

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s