0815 – Vẽ – Drawing – 999 roses in my life

“Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ chẳng còn dạy tôi gì nữa.” – Allyson Jones.

“If I could wish for my life to be perfect, it would be tempting but I would have to decline, for life would no longer teach me anything.” – Allyson Jones.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, May 16, 2017

DSC03059
Advertisements

2 thoughts on “0815 – Vẽ – Drawing – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s