0814 – Cô gái mang kính – Glasses Girl – 999 roses in my life

“Tôi đã có khám phá quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đó là mọi lý lẽ logic đều chỉ tìm thấy được trong phương trình bí ẩn của tình yêu thương.” – John Forbes Nash.

“I’ve made the most important discovery of my life. It’s only in the mysterious equation of love that any logical reasons can be found.” – John Forbes Nash.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi đã có phát hiện quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đó là mọi lý lẽ logic đều chỉ tìm thấy được trong công thức bí…

Posted by 999 roses in my life on Monday, May 15, 2017

DSC03351

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s