0797 – Nắng chiều – Noon Light – 999 roses in my life

“Mọi thành tựu của nhân loại (nhân văn) đều từ sự đam mê; không có đam mê, tôn giáo, lịch sử, tiểu thuyết, nghệ thuật đều là vô ích.” – Balzac.

“All humanity is passion; without passion, religion, history, novels, art would be ineffectual.” – Balzac.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Mọi thành tựu của nhân loại (nhân văn) đều từ sự đam mê; không có đam mê, tôn giáo, lịch sử, tiểu thuyết, nghệ thuật đề…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, April 27, 2017

C93U5405
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s