0790 – Trò chuyện – Talking – 999 roses in my life

“Dù chỉ mình sự cảm thông thì không thể thay đổi được hiện thực, nhưng nó có thể khiến ta chịu đựng hiện thực dễ dàng hơn.” – Bram Stoker.

“Though sympathy alone can’t alter facts, it can help to make them more bearable.” – Bram Stoker.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Dù chỉ mình sự cảm thông thì không thể thay đổi được hiện thực, nhưng nó có thể khiến ta chịu đựng hiện thực dễ dàng hơ…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, April 20, 2017

DSC01662

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s