0786 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Sự giáo dục không nằm ở việc bạn ghi nhớ được bao nhiêu, hay thậm chí bạn biết được bao nhiêu. Ma là có thể phân biệt giữa điều bạn biết và điều bạn không biết.” – Anatole France.

“An education isn’t how much you have committed to memory, or even how much you know. It’s being able to differentiate between what you know and what you don’t.” – Anatole France.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Sự giáo dục không nằm ở việc bạn ghi nhớ được bao nhiêu, hay thậm chí bạn biết được bao nhiêu. Ma là có thể phân biệt…

Posted by 999 roses in my life on Monday, April 17, 2017

DSC05610
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s