0772 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Không phải là tri thức, mà chính là việc học hỏi, không phải sự chiếm hữu, là quá trình đạt được, mới đem lại niềm vui lớn nhất.” – Carl Friedrich Gauss.

“It is not knowledge, but the act of learning, not possession but the act of getting there, which grants the greatest enjoyment.” – Carl Friedrich Gauss.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Không phải là tri thức, mà chính là việc học hỏi, không phải sự chiếm hữu, là quá trình đạt được, mới đem lại niềm vui…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, April 4, 2017

DSC09282
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s