0764 – Chiều chiều – Afternoon – 999 roses in my life

“Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta. Chúng đi theo chiều hướng tự nhiên của chúng. Cơ thể này có đường lối riêng của nó, ta không thể xen vào. Ta có thể làm cho thân này đẹp thêm chút ít, trông nó hấp dẫn hơn và sạch sẽ trong chốc lát như các cô gái để móng tay dài và tô son hồng. Nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai. Đường lối của cơ thể là như thế, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mình. – Ajahn Chah.

“Conditions don’t belong to us. They follow their own natural course. We can’t do anything about the way the body is .We can beautify it a little, make it look attractive and clean for a while, like the young girl who paint their lips and let their nail grow long. But when old age arrives, everyone is in the same boat. That is the way the body is. We can’t make it any other way. But, what we make improve and beautify is the mind.” – Ajahn Chah.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta… Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mì…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, March 25, 2017

DSC05851

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s