0750 – Phút giây vui vẻ – Happy Moment – 999 roses in my life

“Nếu bạn tin vào điều mình đang làm, thì đừng để chuyện gì ngăn cản việc của bạn. Hầu hết những thành tựu lớn nhất của thế giới đã được thực hiện đều gặp những trở ngại tưởng chừng bất khả thi. Vấn đề chỉ còn là hoàn tất công việc.” – Dale Carnegie.

“If you believe in what you are doing, then let nothing hold you up in your work. Much of the best work of the world has been done against seeming impossibilities. The thing is to get the work done.” – Dale Carnegie.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

"… Hầu hết những thành tựu lớn nhất của thế giới đã được thực hiện đều gặp những trở ngại tưởng chừng bất khả thi. ……

Posted by 999 roses in my life on Saturday, March 11, 2017

DSCF5611

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s