0735 – Suy nghĩ – Thinking – 999 roses in my life

“Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu đuối, nó là Điều không thể đạt được. Với ai sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với người dũng cảm, nó là Cơ hội.” – Victor Hugo.

“The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.” – Victor Hugo.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1263577167068244.1073742620.777910642301568&type=1&l=a4483d114b

DSC01515
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s