0724 – Măm măm – Yummy Yummy – 999 roses in my life

“Thật vô nghĩa khi khóc tiếc sữa đã đổ. Sao lại buồn bã vì điều đã xảy ra và không thể đảo ngược được nữa?” – Sophocles.

“There is no sense in crying over spilt milk. Why bewail what is done and cannot be recalled?” – Sophocles.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1251633911595903.1073742609.777910642301568&type=1&l=f6eb76f5c5

DSC08485
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s