0703 – Làm gốm – Pottery Making – 999 roses in my life

“Khi một thiên tài đích thực xuất hiện trên thế giới, bạn có thể nhận ra anh ta qua dấu hiệu này, rằng tất cả bọn ngu độn đều cấu kết với nhau để chống lại anh ta.” – Jonathan Swift.

“When a true genius appears in the world, you may know him by this sign, that the dunces are all in confederacy against him.” – Jonathan Swift.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1229503943808900.1073742588.777910642301568&type=1&l=69ea8ab823

C93U0157
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s