0688 – Tròn tròn đáng cưng – Nice Round Girl – 999 roses in my life

“Không ai lên được rất cao nhờ kéo người khác xuống. Người thương nhân thông minh không đạp đổ đối thủ cạnh tranh. Người lao động biết suy nghĩ không làm khó người làm việc với mình. Đừng đạp đổ bạn bè. Đừng đạp đổ kẻ địch. Đừng đạp đổ chính mình.” – Alfred Tennyson.

“No man ever got very high by pulling other people down. The intelligent merchant does not knock his competitors. The sensible worker does not work those who who work with him. Don’t knock your friends. Don’t knock your enemies. Don’t knock yourself.” – Alfred Tennyson.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1216462575113037.1073742573.777910642301568&type=1&l=fce7a4d580

DSC08054

 

Advertisements

One thought on “0688 – Tròn tròn đáng cưng – Nice Round Girl – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s