0681 – Xuân về – The Spring is Coming – 999 roses in my life

“Tôi không ‘đón lấy’ ý tưởng; ý tưởng đón lấy tôi.” – Robertson Davies.

Xuân đếm sớm, do Sài Gòn, nơi tôi đang sống là xứ nhiệt đới.

“I do not ‘get’ ideas; ideas get me.” – Robertson Davies.

The Spring is Coming soon because my city, Sai Gon, is a tropical place.

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1209779945781300.1073742566.777910642301568&type=1&l=bbab90c483

330N6269
Advertisements

4 thoughts on “0681 – Xuân về – The Spring is Coming – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s