0676 – Gặp gỡ – Meeting – 999 roses in my life

“Tính nết tốt đáng ca ngợi hơn là tài năng vượt trội. Đến một chừng mực nào đó, hầu hết tài năng đều là thiên bẩm. Tính nết tốt thì ngược lại, không được trời trao cho chúng ta. Chúng ta phải dựng lên nó, từng mảnh từng mảnh một – bằng suy nghĩ, lựa chọn, lòng can đảm và quyết tâm.” – H. Jackson Brown Jr.

“Good character is more to be praised than outstanding talent. Most talents are, to some extent, a gift. Good character, by contrast, is not given to us. We have to build it, piece by piece – by thought, choice, courage, and determination.” – H. Jackson Brown Jr.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1206364732789488.1073742561.777910642301568&type=1&l=cefba8d561

DSC09087
Advertisements

One thought on “0676 – Gặp gỡ – Meeting – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s