0635 – Học nhóm – Learning Together – 999 roses in my life

“Cuộc đời khó khăn và phức tạp đến lạ lùng… Không cải cách nào sẽ khiến nó dễ dàng hơn. Hầu hết chúng ta những người đang làm – hay muốn làm gì đó – sẽ luôn luôn gặp phải rắc rối hay bất mãn. Vì vậy chúng ta phải học cách giữ bình tĩnh, và rèn luyện tất cả tài năng của mình, và khiến người khác hạnh phúc.” – Sinclair Lewis.

“Life is hard and astonishingly complicated…. No one great reform will make it easy. Most of us who work – or want to work – will always have trouble or discontent. So we must learn to be calm, and train all our faculties, and make others happy.” – Sinclair Lewis.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1161483960610899.1073742517.777910642301568&type=1&l=6c37fa0876

DSC05908
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s