0614 – Thiếu nữ và hoa – The Girl with the Flower – 999 roses in my life

“Cái cây nói:
Sức mạnh của tôi là niềm tin.
Tôi chẳng biết gì về tổ tiên tôi, tôi chẳng biết gì về hàng ngàn đứa con mỗi năm đâm chồi nảy lộc từ tôi.
Tôi sống tới tận cùng bí mật hạt giống của mình, và tôi không quan tâm tới điều gì khác.
Tôi tin rằng Đấng Sáng Tạo ở trong tôi.
Tôi tin rằng những nỗ lực của tôi là thiêng liêng. Tôi sống trên những niềm tin ấy.”
– Hermann Hesse.

“A tree says:
My strength is trust.
I know nothing about my fathers, I know nothing about the thousand children that every year spring out of me.
I live out the secret of my seed to the very end, and I care for nothing else.
I trust that God is in me.
I trust that my labor is holy. Out of this trust I live.”
– Hermann Hesse.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1139968269429135.1073742496.777910642301568&type=1&l=35c5aae06d

DSCF8287
Advertisements

2 thoughts on “0614 – Thiếu nữ và hoa – The Girl with the Flower – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s