0612 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Một trong những đặc điểm của những con người ưu tú là họ không bao giờ so sánh mình với người khác. Họ chỉ so sánh mình với bản thân mình và với những thành tựu trong quá khứ và những tiềm năng trong tương lai.” – Brian Tracy.

“One of the marks of excellent people is that they never compare themselves with others. They only compare themselves with themselves and with their past accomplishments and future potential.” – Brian Tracy.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1138822159543746.1073742494.777910642301568&type=1&l=62fe330adc

DSC05042
Advertisements

2 thoughts on “0612 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s