0609 – Thạch Thảo – 999 roses in my life

“Không khoảng thời gian nào trong đời đẹp như những ngày ta chớm yêu, khi mỗi cuộc hẹn, mỗi cái liếc mắt đều đem đến thứ gì đó mới mẻ để vui sướng.” – Soren Kierkegaard.

Thạch Thảo là tên của cô ấy, tên một loài hoa.

“No time of life is so beautiful as the early days of love, when with every meeting, every glance, one fetches something new home to rejoice over.” – Soren Kierkegaard.

Thạch Thảo is her name, it means  Heather flower.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1135013619924600.1073742491.777910642301568&type=1&l=6f160633e2

C93U2686

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s