0599 – Trò chuyện – Talking – 999 roses in my life

“Tôi không thể đi qua vùng ngoại ô trong sự cô độc của đêm khuya mà không nghĩ rằng đêm làm chúng ta hài lòng vì cũng giống như ký ức của chúng ta, nó giấu đi những chi tiết vô ích.” – Jorge Luis Borges.

“I cannot walk through the suburbs in the solitude of the night without thinking that the night pleases us because it suppresses idle details, just as our memory does.” – Jorge Luis Borges.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1126950350730927.1073742481.777910642301568&type=1&l=5275ebd243

DSC04035

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s