0587 – Thư giãn – Relaxtation – 999 roses in my life

“Một người bình thường xây dựng được thói quen tạo thứ tự ưu tiên rõ ràng và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng nhanh chóng sẽ chạy được hàng vòng xung quanh một người tài ba nói rất nhiều và lập nhiều kế hoạch tuyệt diệu nhưng làm được rất ít.” – Brian Tracy.

“An average person who develops the habit of setting clear priorities and getting important tasks completed quickly will run circles around a genius who talks a lot and makes wonderful plans but gets very little done.” – Brian Tracy.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1116784248414204.1073742469.777910642301568&type=1&l=c30fe54bcd

DSC06518
Advertisements

One thought on “0587 – Thư giãn – Relaxtation – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s