0573 – Hình kỷ niệm – Memory Photo – 999 roses in my life

“Không người đàn ông nào biết hạnh phúc thực sự là gì cho tới khi anh ta lập gia đình. Vào lúc đó, dĩ nhiên, đã quá muộn.” – Khuyết danh.

“No man knows what true happiness is until he gets married. By then, of course, it’s too late.” – Unknown.

roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1105629282863034.1073742455.777910642301568&type=1&l=02dc5ff6dd

DSCF5103
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s